Tema2017-11-09T16:13:37+00:00

Prosjektenes tema

De ulike prosjektene museene jobber med tar for seg ulike samfunnsaktuelle tema.

Her er en tematisk oversikt, alfabetisk ordnet.

ANTISEMITTISME

DET ANGÅR OGSÅ DEG

BARNEVERN

DET ANGÅR O..

BARN I BYGDA

DEMOKRATILÆR..

BERGUNGER

DEMOKRATI

BARN I BYGDA

DEMOKRATILÆR..

ISBJØRNENES RIKSF..

DET ANGÅR O..

GRØNSVIK

SAMISK YTRINGSF..

HARALDSSTØTTA

DISKRIMINERING

DET ANGÅR O..

LATJO DROM

DOKUMENTASJON

HJEMME HOS

UHØRTE STE..

FORDOMMER

DET ANGÅR O..

OSS OG DE ..

HJEMME HOS

TINGENES METODE

MIN DRAKT..

FLYTENDE RUSSISK

HELSE

HJEMME HOS

MIN KROPP..

Et lite st..

Jeg fortalte..

bodyworlds

INKLUDERING

BÅSTEDE

HJEMME HOS

OSS OG…