Nettverk for arbeid med likestilling i kunstmuseene | NTNU2018-01-24T09:26:15+00:00

Project Description

Nettverk for arbeid med mangfold og likestilling i kunstmuseene

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene har som formål å starte en diskusjon og et samarbeid mellom kunstmuseene i Norge, om hvordan de kan fremme kjønn-og mangfoldighetsperspektiver i produksjonen av nye utstillinger og bruken av eksisterende samlinger. Initiativene skal reflektere  demokratiske utfordringer. Nettverket er foreløbig ettårig (2016) og dets aktivitet er finansiert gjennom Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle. Nettverkets er dannet etter initiativ fra kunsthistoriker ph.d. Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen og kunsthistoriker ph.d. Ulla Angkjær Jørgensen, NTNU.

Nettverkets fremtidsperspektiver er en utvidelse til Norden og Europa.

Prosjekt:

NETTVERK FOR ARBEID MED LIKESTILLING OG MANGFOLD I KUNSTMUSEENE

Ansvarlig organisasjon:

NTNU – NORGES TEKNISK-VITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Hjemmeside

Kontaktperson:

ULLA ANGKJÆR JØRGENSEN

Kontaktinformasjon

 

Nettside:

https://www.ntnu.no/web/kunstmangfold/

Samarbeidspartnere:

UNIVERSITETET I BERGEN

KODE BERGEN

NORDNORSK KUNSTMUSEUM

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM

NASJONALMUSEET

HAUGAR VESTFOLD KUNSTMUSEUM

SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

STAVANGER KUNSTMUSEUM

STATENS MUSEUM FOR KUNST, KØBENHAVN

KULTURRÅDET