Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk | Nasjonalt Medisinsk Museum2018-01-24T11:45:36+00:00

Project Description

«JEG FORTALTE IKKE NOEN AT JEG HADDE VÆRT SJUK»

OM TUBERKULOSEN, BEHANDLINGEN OG TIDEN ETTERPÅ

Prosjekt:

«JEG FORTALTE IKKE NOEN AT JEG HADDE VÆRT SJUK»

Ansvarlige organisasjoner:

NASJONALT MEDISINSK MUSEUM / NORSK TEKNISK MUSEUM

BYMUSEET I BERGEN

Kontaktperson:

ELLEN LANGE

Kontaktinformasjon

«Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk» er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt med utgangspunkt i personlige beretninger fra opphold på norske tuberkuloseinstitusjoner i 1950- og 60-årene.

Tuberkulose var den farligste og mest fryktede epidemiske sykdommen i Norge helt fram til 1950- og 60-åra, og mange nordmenn var på tuberkuloseinstitusjon. Hvordan har sykdommen og behandlingen under oppholdet og i tiden etterpå preget menneskene, familiene og også samfunnet utenfor?

Teknisk museum/Nasjonalt medisinsk museums sanatorieprosjekt har kastet lys over tilstanden ved flere barnesanatorier på midten av 1900-tallet. Disse forholdene har i dag utløst erstatning for omsorgssvikt. Hva skjedde egentlig med barna? Hvordan opplevde de det, og hvordan opplevde pleierne det? »

«Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk» er en nettutstilling og en museumsutstilling der pasienter, pleiere og pårørende deler minner og erfaringer fra sanatorieoppholdene.

Prosjektet drives av Nasjonalt medisinsk museum, i samarbeid med Bymuseet i Bergen. Det er støttet av Norsk Kulturråd, og forankret i deres BRUDD-nettverk.

Tekst og illustrasjoner er hentet fra www.tekniskmuseum.no.