Himmelen over Sørlandet | Vest-Agder-museet2018-01-23T10:17:50+00:00

Project Description

Himmelen

over Sørlandet

Prosjekt:

HIMMELEN OVER SØRLANDET

Ansvarlig organisasjon:

VEST-AGDER-MUSEET

Hjemmeside
Kontaktperson:

KATHRIN PABST

Kontaktinformasjon
Samarbeidspartnere:

Universitet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie 

Tidsrom:

Hovedutstilling: mars-sept., 2011

11.03. 2011 åpnet Vest-Agder-museet en utfordrende, interaktiv og unik utstilling om tro og religion i Christiansholm festning i Kristiansand. Her ble de besøkende utfordret til å møte synspunkter som de kanskje ikke kjenter fra før, og de fikk høre sterke historier og måtte forholde seg til et mangfold av meninger og stemmer. Utstillingen varte i underkant av seks måneder.

Kulturhistoriske museer skal delta i samfunnsaktuelle diskusjoner, og skal bidra til diskusjon og debatt i samfunnet. Vest-Agder-museet hadde derfor bestemt seg for å lage en utstilling om tro og religion på Sørlandet anno 2011. Tidlig i prosessen ble det bestemt to utgangspunkter for prosjektet: Vi skal gå aktivt ut til lokalbefolkningen og spørre hvem som har lyst til å fortelle oss om hva de tror på, og vi skal sette disse personlige fortellingene inn i en større sammenheng ved hjelp av forskningsresultater fra UiA om religiøs endring i regionen. Prosjektet vokste stadig i omfang og ble tunderveis det største utstillingsprosjekt museet har gjennomført på daværende tidspunkt.

Tema:

Ved hjelp av lyd, lys, og avansert teknologi anvendt i uordinære utstillingslokaler presenterte utstillingen følgende:

 • 30 beretninger fra sørlendinger, fra både Aust- og Vest-Agder, om egen tro og hvordan den har påvirket deres liv. 23 kvinner, 7 menn, mellom 35 og 80 år, de fleste kristne, fra mange forskjellige menigheter. Noen hadde sendt dikt eller korte beretninger, andre hadde besøkt museet flere ganger for å fortelle sin historie. Disse bidragene ble presentert via tekst, bilder, video, malerier, dikt, lyd m.m.. Bidragene var koblet til ulike figurer museet hadde produsert, slik at det i utstillingen var en figur i kvinne- eller mannsskikkelse per bidrag.
 • Forskere ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitet i Agder hadde fordypet seg i religiøs endring i Agder gjennom de siste tiårene. Museet innledet et samarbeid med UiA for å sikre at prosjektet hadde den faglige tyngden som trengtes i utstillingen. Det ble valgt ut  utstillingstekster fra prosjektet ”Gud på Sørlandet”, og forskere (Pål Repstad og Bjørg Seland) laget en tidslinje som førte besøkende gjennom alle viktige hendelser mellom 1800 og 2010 som har ført til religiøs endring i regionen.
 • Museet hadde kontakt med FTL, Forum for tros- og livssynssamfunn, og representanter for ti forskjellige trossamfunn som er aktive i Kristiansand, har svart på de samme spørsmålene om medlemstall, hva som forventes av medlemmer, hva troen går ut på m.m. Dette blir en viktig del av utstillingen.
 • Museet har også jobbet samarbeidet med elever i konfirmasjonsalder (som er definert som hovedmålgruppe) fra både Aust– og Vest-Agder. 22 elever fra 9. og 10. trinn har intervjuet sine foreldre og besteforeldre og skrevet en liten tekst om hvordan tro gjennom tid har forandret seg i familien. Her har museet også jobbet sammen med Danmark (Universitetet i Århus og Museet for Thy og Vester HanHerred) som har gjennomført et lignende prosjekt i et tilsvarende religiøst belte i Jylland.
 • Museet ville utfordre publikum til å tenke nytt og hadde derfor sendt kritiske påstander til flere kjente sørlendinger. Bl.a. biskop Skjevesland, professor Paul Leer-Salvesen, fylkesmann Ann-Kristin Olsen og politikker Dagrunn Eriksen. De svarte på spørsmål og påstander som: ”Kan man lage sin egen religion?” ”Sørlandskristendommen er menneskefientlig og har ført til maktmisbruk og dobbeltmoral”, ”Barna må oppdras i Guds navn, elles mangler de viktige verdier” osv. Alltid to personer med mer eller mindre forskjellige ståsted svarte på et spørsmål.
 • Vest-Agder-museets magasiner bugner av gjenstander tilknyttet religiøst liv og kirkelig praksis gjennom flere århundrer. En del av disse ble valgt ut til presentasjon i utstillingen, bl.a. for å understreke at det finnes noen aspekter som ingen ennå har forsket på.
 • Den kjente tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen laget en ny billedvev til utstillingen: ”Jeg dekker bord for deg, midt før dine fienders øyne” vil vises sammen med hennes billedvev ”Tigerrapport fra Tibet” fra 2008.
 • To kortfilmer ble produsert for utstillingen: En med en spørrerundersøkelse i forskjellige byer på Sørlandet om hva folk på gata tror på og en om hovedoverskriftene i Fædrelandsvennen om religiøse emner fra 1945 til nå.
 • Utstillingen førte videre til flere nettutstillinger, en vandreutstilling i etterkant av utstillingen, en utstillingskatalog og en fagpublikasjon. Støtte til prosjektet ble oppnådd gjennom søknadsmidler, hovedsakelig fra ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.
Annonse publisert i forbindelse med prosjektet.

Utstillingskatalogens forside

Utstillingen ble åpnet med et foredrag av Hans-Erik Dyvik Husby alias Hank von Helvete og ca. 150 inviterte gjester I forbindelse med utstillingen ble det avholdt flere temakvelder:

 • Første temakveld: ”Gud på Sørlandet – en musikalsk reise” Gjennom sang, musikk og kåseri henter Elisabeth Lindland, Jens Olai Justvik, Ingolv Haaland og Pål Repstad fram noen trekk ved Sørlandets religiøse liv i nyere tid. Begynner kl. 19:30.
 • Andre temakveld: ”Hvem er en god nabo?” Foredrag og diskusjon i regi av FTL, Forum for tros- og livssynssamfunn, og Vest-Agder-museet. I dagens Norge – og i møte med det som er en annerledes – utfordres vi som nabo og medmenneske. Hvordan skaper vi trygge nærmiljøer med plass til ulike kulturer, religioner og livsløp?
 • Tredje temakveld: Misjonærbarn: Foredrag: ”Med hjertet på flere steder – om barn misjon og flerkulturell oppvekst” av Marianne Skjortnes og diskusjon med tidligere misjonærbarn (3 misjonærbarn er med i utstillingen).
 • Fjerde temakveld: Nyåndelighet: Foredrag med Pål Kjetil Botvar

Selv om utstillingen er tatt ned for lengst, har vi fortsatt bakgrunnsinformasjon om de enkelte tema som ble tatt opp i utstillingen. Forskere ved Uia har gjort en formidabel innsats for å lage en tidslinje som viser religiøs endring på Sørlandet fra ca. 1800 til i dag, og også den er fortsatt tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt hvis du har lyst til å lese tekstene knyttet til følgende tema eller spissformulerte påstander:

 • Sørlandet forbindes ofte med mye religiøsitet, og med streng religiøsitet. Men er egentlig sørlendinger mer religiøse enn andre?
 • «Hvis det ikke fins noen gud, blir livet uten mening?»
 • Religiøs endring på Sørlandet fra 1970 til i dag.
 • Rundt 1900 gikk det en vekkelsesvind over landet. Mange bedehus ble reist i Agder og på store deler av Vestlandet. Hva omfattet bedehuskulturen?
 • «Sørlandskristendommen er menneskefiendelig og har ført til maktmisbruk og dobbeltmoral?»
 • Les mer om pietismen.
 • «Hvis det fins en gud, fins det vel også en djevel?»
 • Les mer om traust og trendy ungdomsarbeid.
 • «Ektemannens oppgave er å tjene penger, konas oppgave er å ta seg av hjemmet og familien». Les mer om ekstreme rollemodeller.
 • Mellom tradisjon og ungdomskultur. Har kirken strukket seg for langt for å beholde en tradisjon som er under press?
 • Hva tror egentlig ungdom på?22 elever forteller om hva religion har betydd for dem og deres familier.
 • Er ungdom i dag mindre religiøse enn sine foreldre og besteforeldre?
 • Barn må oppdras i Guds navn, eller mangler de viktige verdier?
 • Elevenes arbeidsbøker i kristendomsfaget – som senere har blitt til faget religion, livssyn og etikk (rle)- har forandret seg de siste femti årene. Les mer om arbeidsboka.
 • Hva er forskjell mellom en gud, ånder og gjenferd?
 • Den alternative religiøsitetens to ansikter.
 • Mange barn av misjonærer sliter med ettervirkninger av barndommen og at mange foreldre sliter med skyldfølelse og opplevelse av nederlag overfor barna. Les mer om misjonærbarn.
 • Nye religioner på Sørlandet. Forum for tros- og livssynsamfunn.