Et lite stykke Helse-Norge | Nasjonalt Medisinsk Museum2018-01-23T10:11:48+00:00

Project Description

ET LITE STYKKE HELSE-NORGE

Prosjekt:

ET LITE STYKKE HELSE-NORGE

Ansvarlige organisasjoner:

NASJONALT MEDISINSK MUSEUM / NORSK TEKNISK MUSEUM

Kontaktperson:

ELLEN LANGE

Kontaktinformasjon

I Norge lever det mellom 10 000 og 20 000 mennesker uten lovlig opphold. De har ulike historier og ulike grunner til å bli værende. De lever i et slags ingenstedsland.

Helsesenteret for papirløse migranter ble opprettet i 2009 og drives av Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors. Norge var det tredje siste landet i Europa som fikk et slikt tilbud til mennesker med begrensede helserettigheter. Senteret ligger i Oslo og behandler mellom 500 og 1000 mennesker i året.

Nasjonalt medisinsk museum har i 2012 arbeidet for å finne ut mer om senteret – om menneskene, tenkningen og tingene som utgjør og skaper det. Gjennom en rekke fotografier, intervjuer og gjenstander søker utstillingen å formidle og diskutere en forståelse av hva helsesenteret gjør, hvordan og hvorfor.

Et lite stykke Helse-Norge er en del av Kulturrådets Brudd-prosjekt.

Tekst og illustrasjoner er hentet fra www.tekniskmuseum.no.