Det angår også deg | Vestfoldmuseene2018-01-26T09:04:30+00:00

Project Description

DET ANGÅR OGSÅ DEG

Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold

 

Prosjekt:

DET ANGÅR OGSÅ DEG – DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHETER I VESTFOLD

Ansvarlig organisasjon:

VESTFOLDSMUSEENE

Hjemmeside

Kontaktperson:

ULLA NACHTSTERN

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere:

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

JØDISK MUSEUM I OSLO

BERG INTEGRERINGSLEIR

70 år etter Holocaust opplever vi i dag en oppblomstring av antisemittiske holdninger og en samfunnsutvikling der folkegrupper angripes, gruppe‐ og stereotypitenkning får grobunn, og avisenes kommentarfelt og sosiale medier fylles av fremmedfiendtlige ytringer.

Vestfoldmuseene vil med dette prosjektet være sitt samfunnsansvar bevisst og bidra til å demme opp mot en historieløshet som kan få ekstreme utslag.

Formidlingsprosjektet involverer fire av Vestfoldmuseenes avdelinger; Larvik Museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet og Slottsfjellsmuseet – og foregår i de respektive byene og på Berg fengsel.

Stedene er valgt fordi de alle er åsteder for overgrep mot jøder og motstandere av det nazistiske regimet under 2. verdenskrig.  Holocaust skjedde også i Vestfold. Og Vestfoldfokuset er essensielt i prosjektet. For 6 millioner jøder, de kom fra et sted… Folketellingen fra 1930 forteller at det bodde omkring 50 jødiske mennesker i Vestfold. I 1946 var det kun oppført 2.

I Larvik blir vi kjent med familien Sachnowitz, som var godt integrert i byens kultur‐ og idrettsliv. En introduksjon og en byvandring formidler levd liv og skjebne. Det er lagt ned snublesteiner til minne om familiens ni medlemmer, hvor av kun Herman overlevde og vendte hjem til Larvik. I 1976 skrev han boka «Det angår også deg» og prosjektets navn er hentet fra denne boka.

I Tønsberg går vi opp stien til tre jødiske familier som alle drev forretningsvirksomhet: Koklin, Jaffe og Plesansky. Nær alle familiemedlemmene ble arrestert og deportert høsten 1942, og ingen av dem vendte tilbake. Det er satt ned 16 snublesteiner til minne om de drepte.

Familien Plesansky drev konfeksjonsforretningen Tønsberg Ekvipering. Høsten 1942 ble fire av familiemedlemmene arrestert og deportert til Auschwitz. Varelageret ble kjøpt opp av en konkurrerende kjøpmann, og ble viktig for denne kjøpmannens senere sterke forretningsekspansjon.

I Sandefjord retter vi fokus mot demokratiets fall under Quisling‐regjeringen og det tyske okkupasjonsstyret. Elevene blir kjent med vestfoldinger som av ulike grunner ble arrestert og havnet i tyske konsentrasjonsleirer. Det fortelles tre historier med utgangspunkt i enkeltmennesker som ble ofre på grunn av etnisitet, politisk overbevisning og for å ha motsatt seg nazifisering.

I Vestfold lå også Berg interneringsleir, den eneste konsentrasjonsleiren i Norge som var direkte underlagt det norske politidepartementet. Her ble jødiske menn internert fra oktober 1942 til mai 1945, utsatt for et terrorvelde håndhevet av norske politimenn, tidligere frontkjempere og hirdmenn. Formidleren på Berg er selv jødisk og hennes morfar, Moritz Nachtstern (en av 34 overlevende norske jøder), satt på Berg frem til deportasjonen. Hans historie går som en rød tråd gjennom opplegget. Den personlige formidlingsmetodikken gir en egen nærhet til tematikken.

Formidlingsprosjektet «Det angår også deg» er et nært – og nærgående – opplegg. Vi går tett på personer og steder – for å skape identifikasjon og linjer til de miljøene som vi lever blant, men muligens ikke kjenner historien til. Vi trekker også linjer til tegn ved vår egen tid som viser tendenser til dehumanisering, tegn som er gjenkjennbare når man øver opp en historisk bevissthet. Og nettopp dèt er en målsetting med prosjektet; å gjøre elevene bevisste, også på sin egen rolle i samfunnet og det ansvaret vi alle har for å bevare menneskeverdet og demokratiet.

Det angår også deg er tatt inn av Den kulturelle skolesekken i Vestfold fylkeskommune og tilbys elever i den videregående skole, samt andre grupper som er interesserte. Etter oppstart i 2015, har så langt over 6000 personer fulgt opplegget.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Vestfoldsmuseet.