Dei båtreisande | Haugalandmuseene2018-01-23T10:13:08+00:00

Project Description

 DEI BÅTREISANDE


Prosjekt:

DEI BÅTREISANDE – FORMIDLINGSTILBUD

Ansvarlig organisasjon:

HAUGALANDMUSEENE

Hjemmeside

Tidsrom:

2011-2016

« Dei båtreisande» – Romanifolket som drog med båt langs Vestlandskysten. Eit prosjekt i utvikling.

Haugalandmuseene har i gjennom ein ti – års periode jobba med å dokumentere og formidle Romanifolket si historie. Formidlinga av historia har endra og utvikla seg gjennom desse åra. Det som starta med eit foredrag, er no i 2016 blitt eit formidlingsopplegg som inneheld konsert, foredrag, verkstad og ein nettstad.

Planlegging og gjennomføring av formidløingstilbud

Trinn 1.

 • Vi starta med å invitere klassar til eit bildeforedrag og verkstad på museet.
 • Dette vart populært og DKS Haugesund og DKS Vindafjord tok det inn som eit obligatorisk tilbod for 7. trinn.

Trinn 2.

 • Haugalandmuseene vart kontakta av DKS Rogaland om eit mulig samarbeid.
 • Resultatet vart eit DKS opplegg som inneheld skulekonsert for heile mellomtrinnet og verkstad for 7. trinn.
 • Veronica Akselsen, med band, held konsert. Veronika som sjølv er reisande, har og ansvar for å fortelje om generelt om dei reisande.
 • Haugalandmuseene formidlar den lokale forteljinga om dei båtreisande i vårt distrikt. Museet har ansvar  for verkstaddelen, kor elvevane får prøve seg på tradisjonelt metalltrådarbeid.
 • Denne formidlinga har Haugalandmuseene gjennomført i Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn og Vindafjord.

Trinn 3.

 • DKS Rogaland vil gjennomføre prosjektet i «sør- fylket». Haugalandmuseene hadde ikkje muligheit til å bli med på dette opplegget, og vi prøvde å få tak i ein reisande som kunne  ta  jobben Dette gjekk i orden .Haugalandmuseene og Elisabeth jobbar nokre dagar saman , før ho tar over og gjer formidlinga og verkstaden til sitt eige- og vi er der vi heile tida har ønska å vere- at dei reisande fortel sin eiga historie.

Trinn 4.

 • «Dei båtreisande» er i 2016 eit «Ut på vegen» bestillingstilbod frå Haugalandmuseene til skular i nord fylket. Vi opplever at skulane i distriktet bestiller  formidlinga når dei har om minoritetar.

Formidlingstilbud

”Historier må bli fortalt, ellers dør de…”

Noen historier er vanskeligere å fortelle enn andre, noen blir kanskje aldri fortalt. Haugalandmuseene har de siste årene jobbet med å få dokumentert en slik historie – Romanifolket, de reisendes historie. Romanifolket er en av våre 5 nasjonale minoriteter, og museet har konsentrert seg om de av Romanifolket som reiste med båt langs Vestlandskysten.

 

Kort om opplegget:

1. Bli kjent med Romanikulturen  2. Lag et håndverksprodukt

Mål for formidlingen: Bli kjent med begrepet minoritet. Bli kjent med romanikulturen, levesett, håndverk, språk, musikk… Hva er et kulturminne? ”Den vonde historien”. Prøve seg på et håndverksprodukt

Metode: Dialog, bilder, lyd, verksted.

Målgruppe: 7. trinn og oppover. Formidlingen tilpasses alderstrinn, med ulik vektlegging.

Tid: inntil 3 skoletimer

Sted: Karmsund folkemuseum, eller den enkelte skole/ bygdemuseum

Pris: Tilbudet er gratis for elever i kommuner tilknyttet Haugalandmuseene

Organisering:

Del 1. Foredrag som gjennom bilder, lyd og musikk forteller historien om Romanifolket. Spørsmål underveis.

Del 2. Stasjoner hvor elevene får prøve seg på et håndverksprodukt, nålepute, lysestake, kost, eller visp.

Del 3. Klikk deg inn på nettstedet, de batreisende

Krav til forarbeid: Nei.

Forslag til etterarbeid: Samtale i klassen om hva de har sett, hørt, lært… Bruke nettstedet til å lære mer. Løse oppgaver ved hjelp av nettstedet

 

Forankring i læreplanen:

Kunnskapsløftet sier i bl.a. om mål i samfunnsfag og historie:

 • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere greie for styreform og dei viktigaste politiske styringsorgana i Norge i forhold til urfolk og minoritetar.
 • Beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Norge og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn.
 • Forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast.

  Formidlingsopplegget er i produsert i 2011 av Tove Selås, museumspedagog ved Haugalandmuseene.

Tekst og bilder er gjengitt med tillatelse fra Haugalandmuseene