Filmrapport fra museer som arbeider med fattigdom

Ansatte ved Hauglandmuseene, Norges Olympiske Museum og Vest-Agder-museet deler sine erfaringer fra museumsprosjekter om fattigdom.

Med utgangspunkt i temaet «fattigdom» har de tre museene gjennom hvert sitt prosjekt undersøkt hvordan museer kan inkludere enkeltpersoner og lokalsamfunnet i sitt arbeid med å lage utstillinger som setter fokus på enkeltmenneskers beretninger. I videoen forteller de ansatte ved museene om hvordan de opplevde å arbeide med intervju som arbeidsmetode for å dokumentere og formidle et tema som få snakker høyt om.

Fungerer ikke filmavspillingen? Trykk her for å åpne filmen i din mediespiller istedet.

2018-08-30T09:09:29+00:0009. 02. 2018|Aktuelt/forside|