Nyeste innlegg2018-04-26T10:24:54+00:00

NYESTE INNLEGG

Katastrofeturisme blir kulturarvsturisme?

Er katastrofeturisme i noen tilfeller det samme som et tidlig stadium av kulturarvturisme, forstått som turistenes økte interesse for steder med relevans for vår felles historie? Mange steder blir historisk betydningsfulle nettopp fordi det har sk […]

16. 01. 2019|Categories: Aktuelt/forside|Tags: |

ICOM Tyskland: «Disse politiske strømningene er det vår plikt å motvirke!»

Et knivdrap i den tyske byen Chemnitz har utløst innvandringsfiendtlige demonstrasjoner og motdemonstrasjoner med mange hundre fremmøtte og voldelige sammenstøt. I den forbindelse har tysk ICOM  kommet med en klar uttalelse om museenes standpunkt […]

07. 09. 2018|Categories: Aktuelt/forside|Tags: |

Foredragene fra «You shall be heard!?»-konferansen er nå tilgjengelige

Foredragene fra «You shall be heard!?»-konferansen er nå tilgjengelige for alle interesserte. Her kan du se video av Bernadette Lynch, Heledd Fychan, Piotr Majewski, Taja Vovk van Gaal  og flere som holdt foredrag  i Kilden 12. april. […]

02. 05. 2018|Categories: Aktuelt/forside|Tags: |

Nettsted: Art Museum Teaching

Art Museum Teaching vil skape dialog mellom formidlere. På nettstedet deler ulike bidragsytere sine erfaringer, og legger frem nye ideer og tanker rundt formidling i kunstmuseene.

19. 02. 2018|Categories: Aktuelt/forside|

Filmrapport fra museer som arbeider med fattigdom

Ansatte ved Hauglandmuseene, Norges Olympiske Museum og Vest-Agder-museet deler sine erfaringer fra museumsprosjekter om fattigdom.

Programmet er klart

Programmet for Vest-Agder-museets konferanse «You shall be heard?!» er nå klart.

[…]< [...]

08. 02. 2018|Categories: Aktuelt/forside|Tags: |

Europeisk samarbeidsprosjekt

Åtte museer og to universiteter i Norge, Norden og Europa går nå sammen for å arbeide med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Samarbeidet er et nytt internasjonalt prosjekt initiert og ledet av Vest-Agde […]

”Typisk norsk – ikke bare norsk”

Det er slagordet for den norske markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018.  Tema for markeringen er kulturpåvirkning og europeiske impulser.

11. 01. 2018|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , , |

Inviterer til internasjonal konferanse

Vest-Agder-museet inviterer til konferansen «You shall be heard!? – How (not) to share personal narratives».

 


05. 01. 2018|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , , |

Nytt navn!

Museumsetikk.no skifter navn til museumogsamfunn.no. Med nytt navn ønsker vi å vise tydeligere at nettsiden handler om hvordan museer jobber ut mot og i samspill med samfunnet.

20. 12. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Konferanse: Hvor går grensen?

Nordisk Museumsforbund 2018 Konferanse: Hvor går grensen? Utfordringer i Nordisk Museologi 30.8. – 1.9.2018 i Helsing­fors.

«Museer är bra på att överskrida gränser. Vilken betydelse har historiska och kulturella gränser […]

20. 12. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Ny publikasjon: Bare gjør det!

«Bare gjør det» er en ny bok om tilgjengelige museer. Den kan du laste ned gratis!

 

Les hva Mellemsether selv skriver om boken, og last ned en svært tilgjengelig digital utgave på detrelevantemuseum.wordpress.com.

https://relevantmuseum […]

08. 12. 2017|Categories: Aktuelt/forside, Litteratur, Publikasjon|

Trusler og følelser i Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks jernbanemuseum i Odense har mottatt trusler og hatytringer etter en avgjørelse om å avhende et fåtall gjenstander. […& […]

08. 12. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Mendoza-rapporten publisert i England

«Museums contribute to a range of social priorities, including health, education, […]

14. 11. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Norges Olympiske Museum vil forhindre ekskludering – inviterer til seminar

Norges Olympiske Museum vil forhindre at familier med svak økonomi utestenges fra […]

08. 11. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

ICOM konferanse: Presumption to Responsibility

 

Konferansen «Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums» finner sted i Brno 22-24. november. 2017.

03. 11. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: |

Boklansering hos HL-senteret: «Et uønsket folk»

Et uønsket folk tar i første rekke for seg norske myndigheters politikk overfor rom fra 1915 til 1956. Gjennom hele denne perioden førte den norske staten en ekskluderingspolitikk overfor norske rom, som tok sikte på å frata dem deres statsborgers […]

31. 10. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , , |

Museumsprosjekter om fattigdom

Fattigdom og opplevelsen av relativ fattigdom i et velstandssamfunn er temaer flere norske museer jobber med.

I anledning FNs Internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom den 17. oktober kan du her lese mer om tre museumsprosjekter som under […]

17. 10. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , , , |

Kven skal styre musea? – ytring fra Ole Aastad Bråten

Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea har skrevet om museenes handlingsrom, og forholdet mellom regjeringen og museene.

12. 09. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Liv Ramskjær kommenterer valgresultatet

Valgresultatene gjør at Museumsforbundets generalsekretær Liv Ramskjær skimter håp for at museums- og kulturspørsmål kan komme sterkere i fokus, men hun uttrykker også bekymring for om museene får fortsette å jobbe for et bedre samfunn.

12. 09. 2017|Categories: Aktuelt/forside|

Museum Questions: Storytellers or truth-tellers?

Skal museene fortelle moralske historier eller formidle historiske sannheter? Er dette to motstridene eller forenelige retninger i museene?

Bakgrunnen for spørsmålene som er stilt på bloggen Museum Ques […]

05. 09. 2017|Categories: Artikkel/Ytring, Litteratur|Tags: , , , |

Hudson & Callihan : Do museums need to be more socially engaged?

Alistair Hudson og Elisabeth Callihan spør hvorfor museene skal være samfunnsaktører i en felles publisering for Apollo Magasine. Hudson og Callihan sammenligner  idealene i tidligere tiders museer  med dagens praksis og forteller hvordan deres in […]

05. 09. 2017|Categories: Artikkel/Ytring, Litteratur|Tags: , , , , |

Difficult Issues-konferansen nærmer seg og bloggen fylles opp!

Vi minner om den kommende ICOM konferansen i Helsingborg 21-23. september. Konferansens blogg er nå full av smakebiter fra programmet, artikler og annet nytt. Her finner du bidrag fra flere norske museer, og du kan også lese om spennende museumsar […]

30. 08. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , , , |

Bidragsinvitasjon: Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag

Teknisk museum, Telemuseet, HiOA, Vestfoldarkivet og Redd Barna inviterer bidrag til konferansen Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag. Konferansen vil finne sted på Teknisk museum 6. desember 2017.

 

Se det forel […]

25. 08. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , |

Bidragsinvitasjon: Mangfoldig museumsforskning

Norges Museumsforbund og Seksjon for forskning inviterer til sin andre forskerkonferanse for ansatte i museumssektoren og i UH- og instituttsektoren torsdag 23. november 2017 på Sverresborg i Trondheim.

 

Konferansen inviterer bidrag. P […]

25. 08. 2017|Categories: Aktuelt/forside|Tags: , |