”Typisk norsk – ikke bare norsk”

Det er slagordet for den norske markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018.  Tema for markeringen er kulturpåvirkning og europeiske impulser.

At flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og mangfoldig europeisk kulturarv er EU’s målsetningen for kulturarvåret. Les mer om markeringen på  kulturvern.no. Les også kronikken «Kulturarven i Norge har blitt til i møte med andre kulturer» skrevet av riksarkivar Inga Bolstad, riksarkivar Jørn Holme, direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre, direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen og generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne.

Pressemelding: Europeisk kulturarvår i Norge » Kulturvernforbundet

I Norge har Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Arkivverket og Kulturvernforbundet gått sammen om å markere det europeiske kulturarvåret. Kulturpåvirkning og europeiske impulser er tema for de norske markeringene, med slagordet «Typisk norsk – ikke bare norsk». Det vil bli vektlagt at kulturarv i Norge er resultatet av gjensidige og kontinuerlige påvirkninger, kunnskap og impulser fra andre kulturer.

Kulturarven i Norge har blitt til i møte med andre kulturer

Av Inga Bolstad, riksarkivar, Jørn Holme, riksantikvar, Aslak Sira Myhre, direktør Nasjonalbiblioteket, Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet, Toril Skjetne generalsekretær Kulturvernforbundet I vår digitale hverdag er det bare båndbredden som bestemmer hvor raskt ny kunst, musikk og litteratur blir tilgjengelig for oss. Vi reiser også mer, opplever nye kulturer og nye kulturuttrykk.

2018-02-14T13:19:08+00:0011. 01. 2018|Aktuelt/forside|