PROSJEKTER2017-08-24T08:10:09+00:00

PROSJEKTER

De siste 15 til 20 årene har vi sett en ny dreining i museer verden over. Flere og flere institusjoner engasjerer seg i samfunnsaktuell tematikk som vekker debatt i dagens samfunn. Dette i Norge, Norden, Europa og i verden for øvrig. Her er en oversikt over pågående og avsluttete prosjekter, slik at man kan ta kontakt med museer som har jobbet med tema som er relevant for egen institusjon.

PROSJEKTER

De siste 15 til 20 årene har vi sett en ny dreining i museer verden over. Flere og flere institusjoner engasjerer seg i samfunnsaktuell tematikk som vekker debatt i dagens samfunn. Dette i Norge, Norden, Europa og i verden for øvrig. Her er en oversikt over pågående og avsluttete prosjekter, slik at man kan ta kontakt med museer som har jobbet med tema som er relevant for egen institusjon.

PÅGÅENDE PROSJEKTER    > SE ALLE 

TEMA    > SE ALLE