Privacy Policy2019-01-15T11:56:23+00:00

Vi samler inn data ved hjelp av cookies og lignende funksjoner gjennom WordPress og Google Analytics sine funksjoner. Dataene brukes til å analysere hvordan nettsiden når frem til ulike brukere, og hvilket innhold på nettsiden som fanger interesse hos leserne. Dette er kun for å gjøre nettsiden best mulig. For henvendelser rundt dette kan du kontakte Vest-Agder-museet ved å sende en epost til k.pabst@vestagdermuseet.no,  eller post@vestagdermuseet.no.

Tilbake til forsiden

_

We collect data through WordPress, Google Analytics and their tools to analyse the use of this webpage with the sole purpose of making this webpage better for our readers. For any questions or inquiries please contact k.pabst@vestagdermuseet or post@vestagdermuseet.no

Back to frontpage