Våres hav | Kystmuseet2018-01-23T10:09:12+00:00

Project Description

VÅRES HAV

Prosjekt:

VÅRES HAV

Ansvarlige organisasjoner:

KYSTMUSEET I SØR TRØNDELAG

Kontaktperson:

HANS JACOB W. FARSTAD

Kontaktinformasjon

«Har du tenkt på at havet er våres? – at vi e avhengig av havet? – at vi har ansvar for havet?»

Slik lyder spørsmålet som stilles i det en går inn i utstillingen «Våres hav» som åpnet på Kystmuseet i Sør-Trøndelag i mai i år. Utstillingen tar for seg en av de store miljøutfordringene i samtiden, nemlig marin forsøpling. Her får de besøkende lære hvordan vi påvirker havet med søppelet vårt, og hvordan søppelet igjen påvirker oss.

Kystmuseet ønsket lenge å ta opp temaet med marin forsøpling, men ønsket å formidle problemet med fokus på nærmiljøet. Målet var å ta opp problematikken rundt marin forsøpling, men også vise alt det positive som blir gjort på Hitra, blant annet strandryddeaksjonen.

Kystmuseet har derfor valgt å satse på oppsøkende formidlingsarbeid i tillegg til en tradisjonell utstilling. I samarbeid med skolene på Hitra har Kystmuseet blitt med skoleklassene på strandryddeaksjoner. Her har museets formidlere vært ute i felt og formidlet hvorfor det er så viktig å plukke søppel. I mange tilfeller har til og med formidleren tatt med dykkerutstyr, og tatt opp både søppel og dyr fra havet. Dette tilfører ofte en ekstra dimensjon til formidlingen, og barna har enklere for å se hvordan plasten havner i økosystemet, forteller formidler på Kystmuseet – Hans Jakob Farstad.

Noe av søpla som elevene plukker er blitt tatt med til museet, og er blitt del av utstillingen. Søpla blir også brukt for å lage en skarv av søppel som barna selv skal konstruere. Dette er del av en avslutningsdag for strandryddeaksjonen hvor Hitra kommune vil dele ut premier til skolene som deltok på aksjonen. På denne måten får vi både formidlet problemet, men også den positive innsatsen fra elevene og frivillige.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Kystmuseet.

Forside – Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har sin base på Hitra. Vi formidler nyere tids kystkultur og med et spesielt fokus på historien om den norske havbruksnæringen.