Idrettsglede for alle? | Norges Olympiske Museum2018-01-26T11:32:47+00:00

Project Description

IDRETTSGLEDE FOR ALLE? 

Dokumentasjonsprosjektet Idrettsglede for alle? belyser hvordan personer med økonomiske begrensinger ekskluderes fra idrett. Gjennom prosjektet er det gjort intervju med personer som er ekskludert fra idrett på grunn av økonomiske begrensninger, og det er undersøkt hvilke økonomiske forutsetninger ulike idretter krever. Resultatene formidles i utstillingen Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?

Prosjekt:

IDRETTSGLEDE FOR ALLE?

 –

Ansvarlig institusjon:

NORGES OLYMPISKE MUSEUM

Hjemmeside

Kontaktperson:

SEBASTIAN KÜHN

Kontaktinformasjon