Rom for alle | Haugalandmuseene2018-01-26T10:37:53+00:00

Project Description

 ROM FOR ALLE


Dokumentasjonsprosjektet Rom for alle? omhandler tigging og fattige tilreisende EØS-borgere i Haugesund. Gjennom samtaler og foto belyser prosjektet situasjonen til fattige rumenere som er kommet til Haugalandet, og viser forholdene for tiggere i Norge. Prosjektet ble formidlet gjennom en utstilling i byrommet i Haugesund.

Tekst og bilder er gjengitt med tillatelse fra Haugalandmuseene

Prosjekt:

ROM FOR ALLE

Ansvarlig organisasjon:

HAUGALANDMUSEENE

Hjemmeside