PROJECT ICE STATION ZEBRA | Pikene på broen2018-01-23T10:08:54+00:00

Project Description

Ice Station Zebra, ledet av amerikanske kunstneren, Emily Newman, er et anti-kald krigs prosjekt designet for å underholde og engasjere barn (og voksne) på hver sin side av en gammel konflikt. Gjennom bruken av språket fra amerikansk pulp fiction, ved utforskning av mystiske objekter, deling av hemmeligheter, lek og latter,  er målet med prosjektet å åpne en alternativ kanal for dialog på tvers av grenser, samtidig som prosjektet ønsker å nøytralisere den historiske konflikten og dets varig effekter og pågående implikasjoner. Dette som en motsetning til dagens globale mediekamp hvor begge sider er i gang med å gjenopplive kald krig-epokens spenninger som fremprovoserer følelser av mistillit og paranoia i sivilbefolkningen.

Prosjektet fokuserer spesielt på det gode naboforholdet mellom Kirkenes og Nikel, med en NATO-grense imellom seg som har blitt et spent punkt i pågående USA / Russland relasjoner. Målet er å få barna til å koble større geopolitikk til sin egen hjemby som ligger i et grenseområdet sterkt påvirket av kald krigs retorikken som skjer mellom Russland og Vesten i dag.

Prosjektet tar utgangspunkt i filmen Ice Station Zebra (1968) som handler om skrekkscenarioet fra den kalde krigen- atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. På leting etter satellitt full av hemmeligheter som har krasjet på Nordpolen, tar spioner både under og over isen kontakt med hverandre i søken etter hemmelig informasjon.

Vårt prosjekt reverserer den konvensjonelle ideen om spioner som noe skummelt, i stede syns vi at spioner er gøy! Hemmelighetene vi deler vil være vennlig og leken og bygger vennskap mer enn noe annet.

Ice Station Zebra består av tre teaterinstallasjoner/filmsett – satt opp på Childern`s Museum i Pittsburgh, USA, Art School Nikel no. 1, Nikel, Russland og Terminal B, Piken på Broens visningsrom i Kirkenes, Norge.  I Pittsburgh er installasjonen formet som en ubåt, mens i Nikel og Kirkenes er installasjonene designet som meteorologiske værstasjoner fra arktiske områder.  I hver installasjon finnes Zebracom, vårt eget ”spion”  kommunikasjonsverktøy som består av moderne programvare kamuflert i maskinvare fra kald krigs perioden. Dette er  kontrollenhetene som kobler barna i USA, Russland og Norge sammen underveis og det er her tanker, ideer, teorier, fortellinger og hemmeligheter skal deles.  Her er det lagt inn verktøy som gjør automatisk oversetting mellom engelsk og russisk, det betyr at de norske barna utfordres i forhold til sine engelskkunnskaper underveis.

I hver av installasjonene i Pittsburgh, Nikel og Kirkenes vil det holdes et regissert program for en utvalgt gruppe barn som går over flere dager. Blant annet vil barna være med på å lage scener som forteller forskjellige historier om hva som kan ha skjedd på akkurat denne værstasjonen/ubåten. Samtidig er det en stor del av prosjektet at vi oppfordre barn til fri lek og utfoldelse i installasjonen.

Barna vil bli filmet kontinuerlig underveis i prosjektet, dette skal redigeres og endelig resultat av prosjektet vil bli en film og en bok som dokumenterer prosjektet. Filmen vil sammen med installasjonene, utgjøre en avsluttende utstilling av Ice Station Zebra. Dette vil skje i løpet av høsten 2017/våren 2018.

Ice Station Zebra er et resultat av flere residency opphold som kunstneren Emily Newman har hatt med Pikene på Broens residency program Bar International.  Pikene på broen er hovedprodusent av prosjektet.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse.

Tema: