Ordet fanger! | Buskerudmuseene avd. Portåsen2018-01-23T10:18:40+00:00

Project Description

Ordet Fanger

Prosjekt:

ORDET FANGER

 

Ansvarlig organisasjon:

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEENE avd. PORTÅSEN

Hjemmeside

 

Kontaktperson:

JON MIHLE

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere:

PORTÅSENS VENNER

Tanker og ideer finner sin form gjennom språket. Språket er veien mellom anelse og erkjennelse. Ideene får sin form idet noe du har på hjertet tar form som ord. Gjennom språket oppdager du deg selv og dine meninger. Ifølge Sapir-Whorf-hypotesen finnes det et systematisk forhold mellom det språket en snakker, og hvordan en person både forstår verden og relaterer seg til den. Eller med andre ord; språk former tanker og tankemåter. Språk er ikke bare ord, det er vinduene vi ser verden gjennom og er med på å skape vår måte å tenke på. Det språket man uttrykker seg gjennom viser hvem man er. Språk er også et møte mellom den som snakker og den som hører på, eller den som skriver og den som leser. Vi møtes akkurat nå, akkurat her, idet jeg skriver og du leser. Denne forståelsen av språket som identitetsmarkør og meningsdannende er det fundamentet som vårt arbeid hviler på. Disse betraktningene er med på å danne et bakteppe for arbeidet med denne utstillingen. Vi som står bak prosjektet ønsker å utfordre publikum og oppfordre til dialog, debatt og ytringer.

Utstilling: Hvem eier definisjonsmakten

Utstillingstematikken skal søke å påvise/utforske sammenhengene mellom retorikerens virkelighetsdefinisjon og i hvilken grad denne påvirker og i ytterste konsekvens utkonkurrerer mottagerens selvstendige meningsdannelse omkring det aktuelle tema. Utstillingen skal bidra til å skape en sunn bevisstgjøring om begrepet ytringsetikk og dennes viktige rolle i hele vår ytringskultur.

 

Overordnet er målet med prosjektet å synliggjøre ORDETS tilstedeværelse i ulike aspekter av våre liv. Vi vil bevisstgjøre, engasjere og utfordre enkeltmennesket – til å velge og til å forvalte sine ord med omhu. Prosjektet ønsker å vise både nasjonalretorikken og hverdagsretorikken, og gjennom tekst og bilder visuelt eksponere hvilken innflytelse retorikeren direkte og indirekte kan tenkes øve på enkeltmenneskets egen omgang med ord – og implisitt handlinger.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Stiftelsen Buskerudmuseene avd. Portåsen.