Oljeunge | Norsk Oljemuseum2018-01-23T11:14:16+00:00

Project Description

OLJEUNGE

Festpremiere på filmen «Oljeunge» på Norsk Oljemuseum. Olje- og energiminister Tord Lien satte filme i gang foran 250 inviterte gjester. (Foto: Shadé B. Martins)

Prosjekt:

OLJEUNGE

Ansvarlige organisasjon:

NORSK OLJEMUSEUM 

Kontaktperson:

ANJA F. FREMO

Kontaktinformasjon

«Oljeunge» – viser og samler den sosiale oljehistorien

Hvordan har Norges største næring, olje- og gassvirksomheten, påvirket livene til alle dem som har vokst opp med, jobbet og levd i og med den de siste 50 år?

Det var det overordnede spørsmålet Norsk Oljemuseum ville belyse da filmprosjektet «Oljeunge» skulle realiseres.I november 2016 hadde filmen premiere på museet, og siden den gang har tusenvis av gjester blitt berørt – og rørt – av historien om oljeungen Thomas.

Norsk Oljemuseums oppgave er «formidling av informasjon og kunnskap til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn.» Museet reflekterer den politiske, økonomiske og teknologiske historien svært godt, men med «Oljeunge» mener vi også å fortelle den sosiale olje-historien.

(C) Norsk Oljemuseum, http://www.norskolje.museum.no/

Utgangspunktet for filmen «Oljeunge» er en tekst nåværende nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skrev i boken «Herskap og tjenere» i 2010. Allerede den gang ble ideen født om å bringe stemningen fra kapittelet «Oljeunge» inn i museet.

Etter noen omveier, løsnet prosjektet ved årsskifte 2015/2016. Da fikk filmregissør Arild Østin Ommundsen oppdraget med å lage film, fritt etter Aslak Sira Myhre sin tekst.

«Oljeunge» er blitt en kortfilm som i løpet av 16 minutter forteller en personlig historie vevd inn i historien til en by og et land i rivende utvikling på grunn av vekst og rikdom fra en dominerende næring.

Her vekkes følelser av gjenkjenning, mimring, minner om tap og sorg – og stolthet. Filmen legger vekt på at mange har ofret mye – til og med livet – for den norske oljevirksomheten. Samtidig har næringen bidratt til rikdom for landet og for mange familier med gode jobber i oljen. Filmen er ingen ren hyllest til olje- og gassnæringen, men må ses på som en heder til alle dem som har bidratt med sin arbeidskraft for å sikre teknologisk og økonomisk framgang i hele landet.

Parallelt med selve filmen «Oljeunge» har Norsk Oljemuseum etablert Facebook-gruppen med samme navn. Dette er en del av et pågående dokumentasjonsprosjekt for innsamling av folk sine minner knyttet til oljevirksomheten.

Her er det først og fremst de små, hverdagslige historiene som skal fram. Om den amerikanske nabo-familien, om besøk på en plattform under bygging på det lokale verftet, om å møte en far på heliporten når han kommer hjem fra jobb i Nordsjøen, om en overveldende godt betalt sommerjobb eller om minnene fra den skjebnesvangre mars-kvelden i 1980 da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret og dro 123 mennesker med seg i døden.

I denne offentlige gruppen bidrar folk selv med sine minner i form av historier, filmsnutter og bilder. Museet er også i ferd med å ta hånd om materialet med tanke på å kunne bruke det i framtidige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Norsk Oljemuseum. 

«Oljeunge» skal snart møte publikum | Norsk Oljemuseum

Det begynner å bli bra, sier produsent Gary Cranner. Det er den nye filmen «Oljeunge» han snakker om. Torsdag 24. november skal filmen ha premiere, for inviterte gjester på Norsk Oljemuseum. Fra fredag 25. november blir den hovedfilm i kinonen på museet.

«Oljeunge» blir museumsfilm

Arild Østin Ommundsen skal lage oljefilm for Oljemuseet basert på Aslak Oljeunge Sira Myhres oljebok. Oljehovedrollen skal spilles av Kristoffer Olje-Joner.