Ikke bare greit | Vest-Agder-museet2018-01-26T11:09:21+00:00

Project Description

IKKE BARE GREIT 

Dokumentasjonsprosjektet «Ikke bare greit?» omhandler fattigdom og barnefattigdom i Agder, basert på historisk forskning og samtidsdokumentasjon, blant annet gjennom intervju av informanter. Prosjektet resulterte i en publikasjon om historisk fattigdom, og en gratis vandreutstilling som ble satt opp ulike steder i fylket.

Prosjekt:

IKKE BARE GREIT

 –

Ansvarlig institusjon:

VEST-AGDER-MUSEET

Hjemmeside

Kontaktperson:

KATHRIN PABST

Kontaktinformasjon