Pågående prosjekter2017-05-02T11:59:19+00:00

Museer ER aktive samfunnsaktører

PÅGÅENDE PROSJEKTER

Her finner du prosjekter som foregår ved norske museer for tiden, med museets og prosjektlederens kontaktinformasjon. Mange jobber innenfor samme tema, og da kan man med fordel vite om og lære av hverandre – eller knytte kontakt.

 trekant grå_1  Trykk på det prosjektet du vil lære mer om

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Her deles informasjon om prosjekter museer har gjennomført, men som nå er avsluttet.

 trekant grå_1  Se tema: