Nytt navn!

Museumsetikk.no skifter navn til museumogsamfunn.no. Med nytt navn ønsker vi å vise tydeligere at nettsiden handler om hvordan museer jobber ut mot og i samspill med samfunnet.

Nettsiden skal promotere museenes samfunnsrolle, og være en kilde til informasjon og inspirasjon, museumsansatte imellom. Siden er utarbeidet av Vest-Agder-museet, med støtte fra Kulturrådet.

2018-02-20T08:57:11+00:0020. 12. 2017|Aktuelt/forside|