Museumsprosjekter om fattigdom

Fattigdom og opplevelsen av relativ fattigdom i et velstandssamfunn er temaer flere norske museer jobber med.

I anledning FNs Internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom den 17. oktober kan du her lese mer om tre museumsprosjekter som undersøker fattigdom i Norge.

Idrettsglede for alle?  – Norges Olympiske Museum 

Dokumentasjonsprosjektet Idrettsglede for alle? belyser hvordan personer med økonomiske begrensinger ekskluderes fra idrett. Gjennom prosjektet er det gjort intervju med personer som er ekskludert fra idrett på grunn av økonomiske begrensninger, og det er undersøkt hvilke økonomiske forutsetninger ulike idretter krever. Resultatene formidles i utstillingen Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?. I utstillingen brukes tegninger til å vise ulike scenarioer og personlige opplevelser. Gjenstander og informasjon forteller om prisnivåene innen ulike idretter og idrettsutstyr. Til utstillingen er det utviklet et formidlingsopplegg, hovedsakelig for 8. til 10. trinn, og museet tilbyr gratis omvisning til ulike grupper.

 

Idrettsglede for alle? Foto: Audbjørn Rønning / Norges Olympiske Museum

Les mer på Norges Olympiske museums’ nettsider

Rom for alle?  – Haugalandmuseene

Dokumentasjonsprosjektet Rom for alle?  omhandler tigging og fattige tilreisende EØS-borgere i Haugesund. Gjennom samtaler og foto belyser prosjektet situasjonen til fattige rumenere som er kommet til Haugalandet, og viser forholdene for tiggere i Norge. Prosjektet ble formidlet gjennom en utstilling i byrommet i Haugesund.

Rom for alle? Foto: Ana Gonçalves, Haugalandmuseene.

Les mer på Haugalandmuseenes nettsider 

Ikke bare greit?  – Vest-Agder-museet

Dokumentasjonsprosjektet Ikke bare greit? omhandler fattigdom og barnefattigdom i Agder, basert på historisk forskning og samtidsdokumentasjon, blant annet gjennom intervju. Prosjektet resulterte i en publikasjon om historisk fattigdom, og en gratis vandreutstilling som ble satt opp ulike steder i fylket. Til utstillingen er det laget et formidlingsopplegg, hovedsakelig for 5. og 6. trinn.

Ikke bare greit? Foto: Arve Lindvig / Vest-Agder-museet

Les mer på Vest-Agder-museets nettsider 

Her kan du lese mer om FN’s Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom:

Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

35 prosent av verdens befolkning levde i ekstrem fattigdom i 1990. I 2013 var andelen redusert til 10.6 prosent. Fortsatt lever 767 millioner mennesker, eller hver femte person i utviklingsland, i ekstrem fattigdom. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara er hardest rammet.

2017-11-08T09:07:03+00:0017. 10. 2017|Aktuelt/forside|