Katastrofeturisme blir kulturarvsturisme?

Er katastrofeturisme i noen tilfeller det samme som et tidlig stadium av kulturarvturisme, forstått som turistenes økte interesse for steder med relevans for vår felles historie? Mange steder blir historisk betydningsfulle nettopp fordi det har skjedd (menneskelige) katastrofer akkurat der? Denne artikkelen i Aftenposten kan være interessant lesing fra et musealt synspunkt.

«Det strider mot fornuften å oppsøke et kjernekraftverk som hadde tidenes verste atomulykke.»

Før vi reiser inn i den forbudte sonen, må alle huske å ikke røre ting som ligger rundt omkring.

2019-01-21T12:47:51+00:0016. 01. 2019|Aktuelt/forside|