Kven skal styre musea? – ytring fra Ole Aastad Bråten

Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea har skrevet om museenes handlingsrom, og forholdet mellom regjeringen og museene.

 

«Ikkje alle toler at musea utfordrar nasjonens kjensler og identitetar. Ikkje alle toler at museumsfolket kryp fram i ordskifta og gjev til kjenne meiningar om folk og samfunn. Derfor skal vi gjere meir av nett det.»

 

Les hele hans ytring i Aftenposten:

 

Musea og den vanskelege samtida

Då er det annleis i Noreg. Våre politikarar er passive i spørsmål om museum. Så er relasjonen mellom staten og musea annleis her heime. På 70-talet kom ei statleg tilskottsordning for musea og det offentlege tok på seg eit forpliktande ansvar for sektoren. Med pengar frå staten følgde «armlengds avstand-prinsippet» som køyreregel mellom partane.

2017-11-08T09:35:11+00:0012. 09. 2017|Aktuelt/forside|