Europeisk samarbeidsprosjekt

Åtte museer og to universiteter i Norge, Norden og Europa går nå sammen for å arbeide med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Samarbeidet er et nytt internasjonalt prosjekt initiert og ledet av Vest-Agder-museet.

Prosjektet vil sette søkelys på identitet, inkludering og mangfold. I prosjektet skal institusjonene prøve ut, teste og lære mer om hvordan museer kan bidra til forsoning i samfunnet ved å løfte opp mennesker som ikke blir hørt eller anerkjent og få nye stemmer frem av grupper som føler seg på utsiden av samfunnet. Ny kunnskap om sammenhenger, likheter eller ulikheter vil komme tydeligere frem, og vil kunne gi et bredere og mer nyansert bilde av både for- og nåtid til et bredt publikum.

Prosjektet har tittelen «With Identity on the Line. How museums can contribute to reconciliation in the society.» Prosjektet ledes av Vest-Agder-museet, som lenge har fokusert på arbeid med samfunnsaktuelle, sensitive og tabubelagte tema. Deltagerne er totalt åtte museer, – fire av dem norske og ett fra Danmark, Sverige, Italia og Storbritannia -, og to universiteter i Norge og Finland. Prosjektet har sendt en internasjonal søknad til Creative Europe, EUs program for de kulturelle og kreative sektorene.

Mer om prosjektet og deler av søknaden kan du lese på Vest-Agder-museets nettsider.

Let´s go international! Hvordan kan museer bidra til forsoning i samfunnet?

Her ved Vest-Agder-museet jobber vi mye med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Nå vil vi slå oss sammen med andre museer i Norge, Norden og Europa, som gjør det samme. Vårt felles mål er å bidra til et mer åpent samfunn, der flest mulig mennesker blir sett, hørt og anerkjent.

2018-02-14T07:56:06+00:0019. 01. 2018|Aktuelt/forside|