Ønsket endringer i Hjemmefrontmuseets utstilling

Hjemmefrontsmuseet ble i fjor kontaktet av en polsk ambassadør som ønsket endringer i en utstilling om andre verdenskrig.

Fungerende sjef for museet Ivar Kraglund forteller i dag til museumsetikk.no at han mener kravet var helt urimelig. Utstillingen ble heller ikke endret, det var det ikke grunnlag for. Men for å roe saken ned ble det satt inn et lite skilt på ett aktuelt sted i utstillingen. Det ble ikke gjort noe korrigering i de opprinnelige tekstene.

Anmodningen fra den polske ambassadøren var rettet mot utstillingstekstene i en del av hjemmefrontmuseets utstilling som omhandlet konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Kritikken var begrunnet med at besøkende kunne villedes til å tro at de tyske konsentrasjonsleirene i Polen var polske. Museets faglige vurdering var derimot at informasjonen i tekstene og utstillingen som tydelig, og museet ønsket ikke å gjøre endringer. Dette førte til at ambassadøren kontaktet forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen, som bad om at tekstene på skiltene i utstillingen ble korrigert. Fra flere hold ble forsvarsjefen kritisert for å ikke opprettholde den kjente armlengdes avstand.

Kraglund forteller at saken stilnet i ettertid, og museet har ikke hørt noe ytterligere om dette.

Les mer om saken i artiklene på forskerforum.no, og les hvordan forsvarsminister Marie Eriksen Søreide omtaler saken og uttaler seg om forskerfriheten på regjeringen.no:

– Grov innblanding av forsvarssjefen

Forsvarsjefen får kraftig kritikk for å blande seg inn i utstilling om andre verdenskrig, etter instruks frå Polen. – Heilt uakseptabelt, seier Museumsforbundet. Av Johanne Landsverk – Det er uhøyrd at forsvarssjefen vil instruere museet til å korrigere tekstane i vår eiga utstilling, seier Frode Færøy, førsteamanuensis ved Noregs heimefrontmuseum.

– Forkasteleg maktmisbruk frå forsvarssjefen

Forsvarssjefen får skarp kritikk på Stortinget etter å ha blanda seg inn i utstilling ved Heimefrontmuseet. Av Johanne Landsverk – Det er heilt forkasteleg å misbruke makta si som forsvarssjef på denne måten. Dette er noko som fagfolka ved museet skal ha myndigheit over, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2015-2016) Innlevert: 04.05.2016 Sendt: 04.05.2016 Besvart: 12.05.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide Trine Skei Grande (V): Hvordan vurderer statsråden forskerfriheten i Forsvarets virksomheter, og støtter statsråden forsvarssjefens instruksjon av den faglige staben ved Hjemmefrontmuseet? Forskerforum.no omtalte 29. april Norges hjemmefrontmuseums utstilling om sentraleuropeiske konsentrasjonsleire under den andre verdenskrig.

Publisert 04.08.2017 på museumsetikk.no.
2017-08-04T16:23:36+00:0004. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Politisk knebling av polsk museum

I Gdansk er direktøren for et nytt museum over andre verdenskrig blitt fratatt sin stilling, museets statlige midler er halvert og museet er pålagt sammenslåing. Årsaken skal være at museets nyanserte fremstilling av andre verdenskrig ikke samsvarte med regjeringens ønsker om en mer nasjonalistisk historieformidling

I 2008 besluttet den daværende polske regjeringen å bygge et storslått museum som skulle fremstille krigshistorien på en ny måte. Blant annet skulle museet fortelle historiene til sivile ofre fra ulike nasjoner og samfunnsgrupper. Men den nåværende polske regjeringen ønsker en mer patriotisk fremstilling av krigshistorien. Kritikk mot museet er begrunnet i utsagn om at museet ikke er «polsk nok», blant annet fordi utstillingene ikke i stor nok grad vektlegger heroiske polske handlinger, og fordi polakkene ikke utelukkende fremstilles som enten helter eller offer.

Etter én visning av utstillingene ble museet holdt stengt, og det har pågått et rettsoppgjør mellom kulturministeriet og museets ledelse. I april ble det vedtatt at museets direktør Pawel Machcewicz avsettes og museet skal slås sammen med et planlagt museum på Westerplatte-halvøyen, stedet hvor den polske garnisonen viste sterk motstand mot angripende tyske stryker i det første slaget i andre verdenskrig. Dette vil gi de polske styresmaktene gode muligheter til å i fremtiden nytte museet for å fremstille krigshistorien på en måte som fremmer den nåværende nasjonalkonservative regjeringens verdier. Regjeringens styring av museet er en av flere politiske avgjørelser rettet mot å styrke landets patriotisme og nasjonalisme, i tråd med det nåværende regjeringspartiets idealer. Det nye sammenslåtte museet skal «formidle et mer positivt, heroisk bilde av polakkenes rolle under andre verdenskrig» og vil få et nytt navn: «Westerplatte- og Forsvarskampen 1939-museet».

 

Det tidligere stengte verdenskrigsmuseet er nå åpent, men med en ny ledelse. Hvilke endringer som vil komme er ennå usikkert. Tidligere direktøren Machcewicz har gått til sak mot regjeringen, og krever at utstillingene er beskyttet gjennom opphavsrett.  Foreløpig står utstillingene urørt, i vente av et nytt rettsoppgjør.

 

Les mer:

 

Når patriotisme trumfer historien

Vi kjempet aldri for et slikt Polen, sier den legendariske filmskaperen Andrzej Wajda i et ferskt intervju med den tyske avisen Die Welt. Wajda var med i Hjemmearmeen under andre verdenskrig, i Solidaritet på 80-tallet og regnes som en nasjonalkronikør med sine filmer fra Polens historie.

 

 

 

Krigsmuseum er blevet en del af kampen om polsk historie

Polens nationalkonservative regering bruger nyt museum i sit forsøg på at kontrollere udlægningen af landets historie, siger forskere Det var et tysk krigsskibs angreb på den polske halvø Westerplatte, som indledte Anden Verdenskrig den 1. september 1939. En krig, der fik voldsomme omkostninger for Polen med over fem millioner civile omkomne – langt de fleste jøder – og 200.000 dræbte soldater.

The politics of memory

DARIUSZ STOLA, the owlish director of Polin, the museum of Jewish life in Warsaw, remembers when Jewish sections first started to appear in bookshops in Poland. «I thought it would fade out,» he says. It didn’t.

 

Derfor bør vi følge nøye med på Polen

Donald Trumps valgseier kom kanskje som en overraskelse på noen, men helt sjokkerende bør det ikke være. Neste år er det presidentvalg i Frankrike, med en stadig mer populær høyreradikal Marine Le Pen som kandidat. Kanskje bør vi stålsette oss? Det blir sagt at skadevirkningene av autoritære krefter vil være begrensede i liberaldemokratiske land, fordi institusjonene er sterke.

Polen leker med autoritært styre

BARE MÅNEDER etter brakseieren i valget sist oktober innfører Lov og rettferdighetspartiet lover som ser ut til å gi kritikerne rett. Det nye regimet innfører lover som gir regjeringen rett til å styre rikskringkastingen, og ta kontroll over forfatningsdomstolen.

 

Polish government to take control of major new WWII museum

WARSAW, Poland (AP) – A court paved the way Wednesday for Poland’s government to take control of a new World War II museum that has been the focus of a major ideological standoff over how to remember the war.

Historikere i opgør med Polens regering: I vil kapre landets historieforståelse

Den polske regering prøver at få kontrol over, hvordan landets fortid udlægges, advarer kendt polsk-amerikansk historiker som følge af strid om nyt museum i Gdansk. Konsekvensen kan være, at polakkerne får et afstumpet og ukritisk forhold til egen historie Et nyt museum om Anden Verdenskrig i den polske østersøby Gdansk er blevet et omdrejningspunkt i et igangværende historieopgør i Polen.

 

Rakel Chukri: Moln över Warszawa – otäck utveckling i Polen vrider tillbaka klockan

I januari förra året skrattade många gott åt Polens utrikesminister Witold Waszczykowski. För den tyska tidningen Die Zeit räknade han upp allt som hotade polska värderingar: «en ny blandning av kulturer och raser, en värld av cyklister och vegetarianer, som satsar allt på förnybar energi och bekämpar varje form av religion».

 

Publisert 01.08.2017 på museumsetikk.no.
2017-08-04T14:41:57+00:0002. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Grønn ungdom kritisk til utstilling finansiert av Norsk olje og gass

 

Leder i Oslo Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt går ut mot Teknisk museum i en meningsytring i Dagbladet. Holtvedt kritiserer utstillingen «Olje og Gass» for å ikke tydelig formidle hvilke betydning olje-og gassnæringen har for klimaproblemene, og hevder utstillingen underkommuniserer behovet for omstilling mot en grønnere fremtid.

Teknisk museums utstilling «Olje og Gass» åpnet i 2014 etter finansiering fra Norsk olje og gass med medlemsbedriftene ConocoPhillips, ExxonMobil, Lundin, Shell, Statoil, Total, Concedo, Idemitsu, Dana Petroleum, VNG, Repsol, Bayerngas og Subsea 7.

Holtvedt omtaler utstillingen som «Olje-propaganda»og stiller spørsmål ved sponsorenes påvirkning på utstillingens innhold. 

Direktør ved Teknisk Museum Hans Weinberger svarer på kritikken ved å henvise til museets ansvar for å ivareta og formidle Norges teknologihistorie på en forskningsbasert måte, slik at ulike vinkler blir belyst. Han påpeker at museet har stått helt fritt i utformingen av utstillingen, der klimaproblemene knyttet til olje og gass er ett av fem hovedtemaer. Klima og miljøsprøsmål formidles også i andre utstillinger ved teknisk museum.

«Teknologi og naturvitenskap er ikke nøytralt. Vi ønsker engasjerte besøkende som diskuterer disse store og komplekse, og for fremtiden viktige, områdene med oss» skriver Weinberger.

Les meningsytringene og omtaler av utstillingen:

 

 

 

Teknisk Museums utstilling om oljeindustrien er kjøpt og betalt av Shell, Statoil og Exxon Mobil

Teknisk Museum har for tiden en utstilling som heter «Olje og gass». Utstillingen er laget i samarbeid med Norsk Olje og Gass og de store oljeselskapene, og er spesielt rettet mot barn og unge.

Teknisk museum: Utstillingen er ikke kjøpt og betalt

Teknisk museums utstilling «Olje og gass» engasjerer Hulda Holtvedt, leder i Oslo Grønn ungdom i Dagbladet 26. juli. Utstillingen er ikke kjøpt og betalt. Den er utelukkende lagd av Teknisk museum, som en arena for kunnskap og engasjement rundt et av vår tids viktigste spørsmål.

 

– Ser ut til å være skrevet for å sette olje- og gassindustrien i et godt lys

Klimaforsker Glen Peters reagerer på utstilling. Artikkelen er lagt til i din leseliste. I en stor utstilling om norsk olje og gass rettet mot skoleelever fant klimaforsker Glen Peters fra Cicero, norsk senter for klimaforskning, store feil. Utstillingen har stått i det populære museet siden mars.

 

«Denne utstillingen er presentert av…»

Oljeutstillingen på Norsk Teknisk Museum i Oslo gir følelsen av å være i et borerør: Veggene er svarte, med utskårne trerenner som binder rommene sammen. Bor og plattformmodeller står utstilt side om side med tekstplakater om oljehistorien, boreteknikker og miljøkonsekvenser. Utstillingen åpnet i mars og ser nesten futuristisk ut.

 

Oslo får ny permanent oljeutstilling

Norsk olje og gass med partnere har signert en samarbeidsavtale med Norsk Teknisk Museum. Avtalen går på byggingen av en ny permanent oljeutstilling på museet. Direktør Hans Weinberger ved Teknisk museum og kommunikasjonsdirektør Kristin Bremer Nebben mener det er viktig å fortelle historien om norsk olje- og gassproduksjon.

Olje og gass

I våre oljeutstillinger forteller vi den fascinerende historien om hvordan olje og gass ble Norges nye næring og ledende inntektskilde og økonomiske sektor etter 1970. Originale gjenstander, modeller, film og et boredekk med redningsstrømpe og borebu vises for å forklare hvordan oljen lokaliseres, brønner bores og olje og gass utvinnes, videreforedles og transporteres til markedene.

2017-08-02T09:21:31+00:0001. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Seminar om museenes samfunnsrolle utsatt

Seminaret «Ekte engasjement? – et seminar om museenes samfunnsrolle» er utsatt.

Seminaret som arrangeres av Vest-Agder-museet var planlagt avholdt i Kristiansand 16 – 17. november 2017. Etter en grundig intern vurdering har vi besluttet å utsette seminaret til april eller mai 2018. Grunnen for det er antall konferanser, publikasjoner og seminarer om lignende tema denne høsten. Nå vil vi først avvente og se hvilken kunnskap og vinkling det er mest behov etterpå.

 

Ny dato kommer!

 

 

2017-08-02T09:22:26+00:0001. 08. 2017|Aktuelt/forside|

ICOM International Comimitee for Collecting Annual Conference, Umeå

ICOM’s International Committee for Collecting  arrangerer sin Annual Conference i Umeå 5 – 9. desember 2017. Konferansen arrangeres i samarbeid med Dokumentation av samtida Sverige (DOSS, tidligere Samdok), Norsam og ICOM Sverige.

Konferansens tema er «The Guardians of Contemporary Collecting and Collections – working with (contested) collections and narratives.»

Les mer på ICOM’s nettsider:

 

Save The Date: Annual Conference Umea, Sweden

This years Annual Conference will take place in Umeå, Sweden,​ from 5-9 December 2017, in collaboration with Västerbottens museum and ICOM Sweden. Theme will be :The Guardians of Contemporary Collecting and Collections – working with (contested) collections and narratives.

2017-08-01T08:43:20+00:0001. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Egen fortid og andre lands samtid – rett fokus for Nordmøre museum?

Nordmøre museum setter søkelyset på barnearbeid – ved å rette fokus mot egen fortid og andre lands samtid. Er det riktig at museer bruker sin kompetanse og sine offentlige tilskudd for å jobbe med et slikt tema, har flere spurt. JA, mener vi. Her kan du lese Nordmøre museets begrunnelse for temavalget.

Nordmøre museum setter søkelyset på BARNEARBEID med utstillingen BERGUNGER

Museer skal ikke bare være kunnskapsformidlere og turistmagneter. De skal også ta vare på og formidle ømtålige og kontroversielle minner, skriver Henrik Syse, fremtredende forsker og sønn av en Høyre-statsminister. Norsk kulturråd oppfordrer museene til å ta opp samfunnsaktuelle tema som utfordrer og engasjerer. Museene skal hente fram og fortelle de vanskelige og marginaliserte historiene, tørre å stille spørsmål, ta standpunkt, invitere til debatt og «utøve en problem­orientert samfunnskritisk funksjon». Dette virker kanskje fremmed for noen, men er altså statens museumspolitikk, under skiftende regjeringer.


Stortingsmeldinga om museene, «Kjelder til kunnskap og oppleving», la vekt på museenes store ansvar for å velge ut de historiene som til sammen gir et dekkende bilde av mangfoldet i norsk samfunnsliv. I forarbeidene står det mye om museene som samfunnsinstitusjoner og dialoginstitusjoner, og det hevdes at museene bør være arenaer for samfunnsdebatt; de bør stille spørsmål til vedtatte sannheter og presentere og debattere alternative synspunkter.


Barnearbeid
Det er veldig mange år siden barnearbeid ble utryddet i norsk arbeidsliv. Dette ble gjort gjennom harde kamper og målrettet innsats for å hjelpe barna og samtidig utvikle landet vårt på mer bærekraftige pilarer. Men nesten 170 millioner barn er i dag i arbeid internasjonalt istedenfor å gå på skole, være i lek og utvikle seg som barn. De går glipp av muligheten til utdannelse, og det får store konsekvenser både for deres framtid og for utvikling av lokalsamfunnet. Hva kan vi gjøre for å endre dette? Og hvorfor er dette viktig?


Vi har så lett for å glemme at dette var en viktig forutsetning i den tradisjonelle håndverksmessige klippfisk-tilvirkningen. Uten lavtlønte barn og kvinner ville det ikke ha fungert. Det er samme historien som for gruvedrift f eks på Røros. Liv Tørres gir oss noen tankevekkende og interessante perspektiver og sammenlikninger med livssituasjonen for barn rundt om i verden i dag, i land med økonomi på linje med det Norge hadde på 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet.


Kristiansund og Nordmøre år 1735 – 1960: Klippfisktørking ute på bergene
Alle arbeidergutter var med, tidligst mulig, for å tjene penger. De bodde like i nærheten, og bergan var også lekeplassen. Særlig når regn kom brått på, var det jobb å få for flest mulig barn som visste hva som skulle gjøres: å samle fisken i la under tak raskest mulig. Det vanligste barnearbeidet var å bære vasket fisk opp fra fjæra til saltmodning. De hadde bærer-bårer i barnestørrelse! Barn og voksne utførte vanligvis samme slags arbeid, det vil si alle produksjonsprosesser ute på bergan. Kvinner og jenter la opp fisken i la, guttene bar.


«Bergtørking er et arbeid som ligger godt til rette for barn. Den ungdom som her stenges ute taper meget på sin utvikling.» Dette sa to fisktørkere i en debatt i Bremsnes herredstyre 1939.


Fra 1892 var industriarbeid forbudt før fylte 12 år, men bergarbeid ble ikke regnet som industri! Arbeidervernloven av 1937 bestemte en generell nedre aldersgrense på 12 år, maksimalt 8 timer om dagen, 48 timer i uka. Men det var vanlig at gutter arbeidet etter skolen fra de var 9-10 år gamle. Jenter venta helst til etter konfirmasjonen. Langt opp på 1960-tallet var klippfiskarbeid gyldig fraværsgrunn på Gomalandet skole, fortalte rektor Kjell Øie. Familiene trengte inntekten. På Innlandet gikk skolens vaktmester rundt på bergan og henta inn skoleungene.


Arbeidsdagen var «oppgaveorientert», ikke klokkestyrt. Du fikk betaling for de timene det var tjenlig vær. Etter å ha vært på skolen kl 8-14, var det ofte bergarbeid kl 15-20, hele våren, 6 dager i uka. I «sommerferien» arbeidet de gjerne full dag.


Høyere alder ga høyere lønn. Arbeidsevne kunne kompensere for alder. Timelønna startet på 9 øre. På Innlandet fikk de som kunne løfte en svær stein 25 øre timen, de svakeste fikk 15 øre. Kvinner fikk 30 øre, menn 50 øre. Dette var på 1930-tallet, da en plate kokesjokolade kostet 40 øre. Lite gikk til snop; lønna skulle spares til konfirmasjonsdress og tannlege.

Barn var billig arbeidskraft, de var effektive og raske. Mange var først med sin enslige mor på arbeid som barnepass, eller for selv å passe yngre søsken. Barna lekte i nærheten av de voksnes arbeidsplasser og det var glidende overganger fra lek til lønnet aktivitet: «Vi lærte arbeidslivet å kjenne hos fiskere, sjøfolk og håndverkere, og vi smårollinger apte etter dem så godt vi kunne.» (Lars Skarpnes, født i Kristiansund i 1899.)

Begrunnelsen er skrevet av Odd. W. Williamsen.

VIKTIG FOREDRAG – UNIKT I KRISTIANSUND:
Onsdag 21. juni kl 18 på Norsk klippfiskmuseum, Milnbrygga (Dikselveien 20), gratis adgang:

BARNEARRBEID
Liv Tørres (f 1961) er forsker, politiker og humanitær leder. Hun har vært direktør ved Nobels Fredssenter i Oslo siden januar 2016. Tidligere har hun vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og arbeidet bl.a. hos Fafo og Norges forskningsråd. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap om fagbevegelsen i Sør-Afrika, og har hatt et langt og brennende engasjement for den sør-afrikanske frihetskampen. Tørres vokste opp i Oslo, men har som voksen bodd mange år i Sør-Afrika. Etter foredraget vil utstillingen bli presentert av konservator Odd W. Williamsen.

Les mer om prosjektet og utstillingen Bergunger:

Bergunger | Klippfiskmuseet

Bergunger | Klippfiskmuseet Barnearbeid – slutt i Kristiansund, men rammer fortsatt 170 millioner barn – Det er veldig mange år siden barnearbeid ble utryddet i norsk arbeidsliv. Dette ble gjort gjennom harde kamper og målrettet innsats for å hjelpe barna og samtidig utvikle landet vårt på mer bærekraftige pilarer.

Publisert 19.06.2017 på museumsetikk.no.

2017-08-01T07:18:43+00:0019. 06. 2017|Aktuelt/forside|

Musene markerer Verdens dag for flyktninger

«Refugee-week» på Victoria and Albert Museum

Flere museer verden over markerer Verdens dag for flyktninger den. 20. juni. Victoria and Albert Museum i London tilbyr under «Refugee week» i England en rekke arrangementer som forteller flyktningers historier. Museet arrangerer også museumsfaglige foredrag og debatter som går inn på museenes ansvar i forhold til dagens flyktningsituasjon. Klikk på linken nedenfor får å se Victoria and Alberts program, eller for å lese mer om «Refugee week» og Verdens dag for flyktninger.

 

 

 

V&A

Refugee Week: Jewish Émigré Designers in the Archive of Art and Design Help Refugees: Our Shared Future A Page From Their Book: Refugee Stories at the National Art Library Help Refugees: Music & Performance in the Globe Refugee Week: Rapid Response Gallery Tour Refugee Week: Dark Water, Burning World: Issam Kourbaj and Ruth Padel in conversation Refugee Week: Songs from the Bilad esh-Sham Refugee Week: What is the Role of the Museum in the Migration Crisis?

Home | Refugee Week

Refugee Week is the UK’s largest festival celebrating the contribution of refugees and promoting understanding of why people seek sanctuary

Verdens dag for flyktninger

I 2015 var det 65,3 flyktninger og internt fordrevne i verden. Dette tallet er det høyeste siden andre verdenskrig, og en økning på over 5,8 millioner fra 2014. Antallet mennesker som har krysset en landegrense er på 24,5 millioner, mens antall flyktninger i eget land, såkalt internt fordrevne er nå 40,8 millioner.

2017-08-01T07:23:15+00:0019. 06. 2017|Aktuelt/forside|

Kulturminnedagene 2017 : Kulturminner i samfunnets tjeneste

Med Kulturminnedagene 2017 ønsker Kulturvernforbundet å tydeliggjøre hvordan kulturminner og tradisjoner kan vise vei fremover – for hvordan samfunnet kan utvikle seg.

 –

Kulturminner i samfunnets tjeneste åpner for mange muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen, – på mange ulike felt. På sine nettsider oppfordrer Kulturvernforbundet til å bruke Kulturminnedagene til arrangementer som viser samfunnsnytten ved kulturarven. Eksempelvis fordi kulturminnene bidrar til å skape identitet, økt deltagelse, inkludering og demokrati, de er en kilde til opplevelser og kunnskap, og kan tydeliggjøre effekten av klimaendringene.

Kulturminnene våre er en ressurs for samfunnet vårt. De skaper engasjement i lokalsamfunnet, som bygger demokrati og gir mulighet til innflytelse og medvirkning lokalt. Deltagelse i lokalt kulturvernarbeid og arrangementer knyttet til kulturarven kan være med å øke følelsen av tilhørighet for både nye og gamle innbyggere på et sted. Tar vi vare på kulturminnene, kan de brukes til verdiskaping og utvikling av lokalsamfunnet. Lokal historie, tradisjoner og kulturminner gir grunnlag for et bredt spekter av opplevelser knyttet til formidling av kulturarven som øker steders attraktivitet som reisemål. mem kulturminnene er også viktige fordi de skaper aktivitet, trivsel og engasjement i lokalsamfunnet. Kulturminnene og kulturmiljøer gir også gode muligheter til å formidle påvirkningen fra klimaendringene og fordre en grønnere samfunnsutvikling. Alt dette er bare noen av mulighetene som ligger i kulturminnene våre.

Les mer om Kulturminnedagen 2017 på Kulturvernforbundets nettsider, eller finn en idé til ditt arrangement blant de 101 ideene publisert av European Heritage Days:

 –

 

Kulturminnedagene 2017: Påmeldingen er åpnet! » Kulturvernforbundet

Under Kulturminnedagene 2017 ønsker vi å løfte frem hvordan kulturminner og tradisjoner kan vise vei fremover – for hvordan samfunnet kan utvikle seg. Kulturminner i samfunnets tjeneste åpner for mange muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen – på mange ulike felt:

 

2017-08-01T07:23:34+00:0009. 06. 2017|Aktuelt/forside|

Vet museene å lære av pionerene?

Lynda Kennedy stiller spørsmålet i blogginnlegget «How can we learn from the past?», som nylig ble publisert på bloggen Museum Questions.

Les blogginnlegget her:

How can we learn from the past?

This guest post is by Lynda Kennedy, the Vice President of Education and Evaluation at the Intrepid Sea, Air, and Space Museum Complex. Lynda has worked at numerous museums, including the Museum of the Moving Image, the Brooklyn Historical Society, and the Lower East Side Tenement Museum.

2017-08-01T07:23:53+00:0030. 05. 2017|Aktuelt/forside, Artikkel/Ytring|

Kulturrådets støtteordning: Aspirantordningen

 

Kulturrådets støtteordning for aspiranter 2017 er nå utlyst. Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspirant i normalt ett år.

Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter av skapende, utøvende eller formidlende karakter innen
alle kunst- og kulturformer som kan søke om aspirantstillinger. Aspirantene skal ha kunst- og kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Ordningen omfatter også administrasjon, produsent- og arrangørvirksomhet og utdanning som kvalifiserer til administrative
stillinger i kunst- og kulturvirksomheter vil også godkjennes. For å bli ansatt i en aspirantstilling må kunstneren/kulturarbeideren være bosatt i Norge.

Aspirantordningen skal sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Les mer om aspirantordningen på Kulturrådets nettsider.

Aspirantordninga – kulturradet.no

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg . Formål Ordninga skal sikre ei meir mangfaldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrke. I søknadsskjemaet skal du søkje om 400 000 kroner. I 2017 vil det bli gjeve ti stipend.

 

2017-08-01T07:24:11+00:0004. 05. 2017|Aktuelt/forside|

Blogginleggg: Sponset innhold og etiske hensyn

«Hvor forenelig er bruken av sponset innhold med museenes samfunnsansvar og etiske retningslinjer?»

Spørsmålet er stilt av Susanne Grina Lange, kurator ved Telemarksgalleriet, i et innlegg på bloggen Distriktsmuseologene.

 

Lange har i et tidligere innlegg stilt seg kritisk til hvordan Munchmuseet omtalte sponset omtale som anmeldelse og dermed sidestilt markedsføring med uavhengig utstillingskritikk.  I dette innlegget stiller Lange flere spørsmål, og ser på gråsoner i  markedsføringsstrategier, museers etiske hensyn og utstillingskritikkens rolle. Lange påpeker samtidig at museer som kunnskapsinstitusjoner har et ansvar ovenfor sine brukere.  Les innlegget på bloggen Distriktsmuseologene. 

 

 

Munchmuseet merker sponset innhold, men hva nå?

Ut av denne ukens kritikk reiser det seg flere nye spørsmål. Den videre debatten må handle om gråsoner i markedsføringsstrategi, museers etiske hensyn og utstillingskritikkens rolle i kulturlivet. Bloggposten og debattinnlegget som tidligere denne uken rettet søkelyset mot Munchmuseets manglende merking av sponset innhold i sosiale medier satt i gang en diskusjon rundt museets markedsføringspraksis….

2017-08-01T07:25:46+00:0004. 04. 2017|Aktuelt/forside, Artikkel/Ytring|

Ønsker innspill til seminar

 

Vest-Agder-museet planlegger et seminar om museenes samfunnsrolle og ønsker innspill. Du kan bidra til å gjøre konferansen best mulig ved å benytte skjemaet nedenfor til å svare på tre korte spørsmål.

 

Vest-Agder-museet har fått prosjektmidler fra Kulturrådet for det treårige prosjektet «Samfunnsaktør i teori og praksis». I prosjektet inngår et seminar som skal være nyttig for flest mulig museumsansatte og institusjoner som er, eller i større grad ønsker å være en samfunnsaktør.

Dette er hovedtema for seminaret som går av stabelen i Kristiansand 16. og 17. november 2017. Seminaret planlegges som en kombinasjon av internasjonale foredragsholdere, presentasjoner av eksempler fra ulike institusjoner, og seminarverksteder (workshops).

 

Fram til nå har vi i prosjektet sett et behov for mer teoretisk kunnskap og praktisk opplæring av ansatte som jobber med sensible, samfunnsaktuelle tema. Samtidig er det et ønske om mer informasjon om hvordan museumsinstitusjoner og ledere kan legge til rette for og støtte opp under dette arbeidet. Hvordan kan museene eksternt fremstå som profesjonelle aktører, og hvordan kan museene møte lokalbefolkningen på best mulig måte? Hvordan formidle et vanskelig budskap tydelig og ryddig, og samtidig møte besøkendes reaksjoner? Og hvilke (utstillings)grep kan man ta for å unngå flest mulig «fallgruver»?

Dette er bare noe av det seminaret ønsker å utforske, og vi har rom for å legge til eller endre seminarinnholdet.

Hvilke behov ser du og hvilken faglig påfyll vil være nyttig for deg?

 

Innspill til seminar om museenes samfunnsrolle 16.-17. november i Kristiansand

Vi vil gjerne lage et program som er nyttig for flest mulig og håper på gode innspill til hva som bør være hovedfokus på vårt seminar om museenes samfunnsrolle. Skjemaet har bare tre spørsmål, så det er raskt å svare på. Gjør oss gjerne oppmerksomme på andre alternativ.

 

Trykk her for å åpne skjemaet i en ny fane

2017-05-24T07:00:43+00:0007. 03. 2017|Aktuelt/forside|

Ny blogg : «Difficult Issues»

ICOM-konferansen Difficult Issues som avholdes i Helsingborg 21-23. september har nå opprettet en egen blogg. Konferansen som vil omhandle hvordan museer og museumsansatte forholder seg til vanskelige og utfordrende historier, og bloggen etterlyser bidrag innenfor dette temaet.

ICOM Conference :: Blog Home

The editorial board invites you to contribute to the ICOM conference «Difficult Issues», 21-23 September 2017 in Helsingborg, Sweden.

Les mer om konferansen:

 

DIFFICULT ISSUES

2017-08-01T07:27:38+00:0024. 02. 2017|Aktuelt/forside|

Miljøvernparagrafen og isbjørner på Eidsvoll

Isbjørnenes Riksforsamling er årets vinterferiearrangement på Eidsvoll 1814. Tilbudet er gratis, og på programmet står blant annet  «Isbjørncamp» med fire små «Svalbardhus» med spennende aktiviteter og opplevelser i husene, snøscooter og telt. Fremhevingen av klimaspørsmål har stått sentralt i de siste tre vinterferiene ved Eidsvoll 1814, og er et ledd i museets ønske om å skape engasjement og deltagelse i vår tids viktigste utfordringer. Samtidig er arrangementet motivert av et ønske om å skape interesse for Grunnloven og den såkalte miljøvernparagrafen – §112. Mer informasjon om arrangementet finner du ved å klikke på linken nedenfor.

Isbjørnenes riksforsamling | Eidsvoll 1814 / Norsk Folkemuseum

2017-08-01T07:27:53+00:0024. 02. 2017|Aktuelt/forside|

Nettverk for demokrati og menneskerettigheters vinterseminar 2017

Eidsvoll 1814 arrangerte årets vinterseminar for Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter 13. februar. Seminaret omhandlet museenes samfunnsrolle og anvendelse av kulturarvssteder til bearbeiding av lokale eller nasjonale motsetninger, og tematiserte samarbeidet mellom skoler og museer. Seminaret samlet 67 deltagere fra 32 institusjoner i historiske omgivelser i Wergelands hus på Eidsvoll.

Hovedinnledningen ble holdt av professor Rob van der Laarse fra Universitetet i Amsterdam, en av Europas ledende forskere på bruken av historiske steder knyttet til krig og folkemord. Andre foredragsholdere var museumsforsker Marzia Varutti, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UIO, utdanningsforsker Janicke Heldal Stray, førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet og  Sanna Ørsjødal Brattland, undervisningskoordinator Falstadsenteret

Under seminaret ble oppdateringer om større prosjekter ved noen av nettverkets deltagerinstitusjoner presentert. Sanna Ørsjødal Brattland fortalte om Falstadsenterets Crossing Borders, Gunhild Aaby fortalte om Vestagdermuseets fattigdomsprosjekt, mens Heidi Anett Øvergård Beistad fortalte om Talerstolen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Seminarets tematikk ble også  diskutert i grupper og i plenum.

Les et fullstendig referat fra seminaret på Demokratinettverkets nettsider:

Hjem

Med 67 deltagere fra 32 institusjoner ble det godt oppmøte i Wergelands hus 13. februar, da Eidsvoll 1814 arrangerte årets vinterseminar for Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter.

Fotografiet øverst i innlegget viser Janicke Heldal Stray, utdanningsforsker og førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet. Fotografiet og deler av teksten er hentet fra www.demokratinettverket.no.

2017-08-01T07:28:44+00:0023. 02. 2017|Aktuelt/forside, Referat Kurs seminar|

NRK P2’s Kulturnytt: Museum forsker på barneoppdragelse

 

Ryfylkemuseet’s forskningsprosjekt «Barn i bygda» og museets arbeid med integrering omtales i et  lengre innslag i Kulturnytt på P2 onsdag 22.02.2017. Forskningsprosjektet har som mål å skape bedre forståelse for barn sine oppvekstvilkår i et flerkulturelt bygdesamfunn. Museet vil å nytte sensitive personopplysninger i forskningen, og er derfor avhengige av konsesjon fra Datatilsynet.

 

 

NRK Radio – Hør Kulturnytt

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser. Les mer på hjelpesiden. Benytter du en mobil enhet (iPad, iPhone eller lignende) klikk her. Hvis enheten din støtter Flash kan du forsøke å oppdatere Adobe Flash Player, eller forsøk å endre avspillertype på innstillinger. Les mer på hjelpesiden.

 

Les mer:

Melding og konsesjon – Datatilsynet

Regler for når du skal søke konsesjon eller melde fra om behandling av personopplysninger

 

Pågåande forskingsprosjekt – Ryfylkemuseet

Prosjektet «Barn i bygda» har som mål å betre forståinga av barn sine oppvekstvilkår i eit fleirkulturelt bygdesamfunn. Me tenkjer at auka kunnskap i samfunnet om ulike måtar å forstå barndom og barneoppseding vil betra integreringsprosessen av innvandrarfamiliar.

 

 

2017-08-01T07:29:03+00:0022. 02. 2017|Aktuelt/forside|

Trumfer ikke museene

I USA responderer museene på den nye presidentens uttalelser, politisk avgjørelser og de påfølgende reaksjonene. Her er noen eksempler på hvordan museene griper fatt i samtidsutfordringene, etterfulgt av et utvalg av de nevnte nyhetssakene.

Under Trumps valgkamp og etter innsettelsen har museene oppfordret til markeringer som protester mot Trumps holdninger og retorikk, og mot ulike politiske vedtak og avgjørelser. I forkant av den nye presidentens innsettelse, og før en rekke varslede demonstrasjoner, publiserte The Smithstonian en artikkel med historiske fotografier og illustrasjoner fra de ti største demonstrasjonene gjennomført i Washington og opplyste samtidig om kampsakene og utfallene. Den 21. januar, dagen etter innsettelsen, ble The Womans March gjennomført som en av de største demonstrasjonene i USA siden protestene mot Vietnamkrigen. Hovedbudskapet var å protestere mot Trumps holdninger til kvinner, men det ble også ropt ut mot hans holdninger til ulike marginaliserte grupper. Demonstrasjonen ble dokumentert av flere museer som etterlyste donasjoner av skilt og rekvisitter brukt i demonstrasjonene gjennom sosiale medier, eller samlet inn gjenstander fra den historiske begivenheten direkte fra gatene.

Trumps innreiseforbud signert 27. januar skapte flere reaksjoner. The United States Holocaust Memorial Museum responderte med en uttalelse om flyktningsituasjonen på 1930 og 40-tallet, og minnet om konsekvensene som møtte millionene av jøder som ikke hadde mulighet til å flykte fra nazismen. Noen dager senere nådde en plakat fra museumsbutikken ut til hundretusener takket være en twittermelding fra en av museets besøkende. Plakaten som viste en liste med «14 tidlige varseltegn på fasisme» er nå delt med over 193 000 reetweets og har fått over 275 000 likerklikk. The American Alliance of Museums fulgte opp innreiseforbudet med en uttalelse om hvordan promotering av mangfold og forståelse i et globalt perspektiv er innlemmet i organisasjonens retningslinjer. The Museum Associations direktør Sharon Heal publiserer et blogginlegg om museers samfunnsansvar med undertittelen «Hva kan du gjøre i din organisasjon?», en uke senere publiserer forbundet et «Manifest for inkludering og toleranse». Lederen for Anne Frank-senteret i New-York Steven Goldstein uttalte gjennom senterets facebookside at «Trump står på feil side av historien. Han sender nasjonens moral utfor stupet».

Kunstmuseet MOMA byttet ut utstilte kunstverk av Picasso, Matisse og Picabiai med verk fra samlingen laget av kunstnere fra landene som rammes av innreiseforbudet. Ved siden av hvert kunstverk ble det hengt opp et lite skilt som opplyste at kunstneren var fra et land der innbyggerne nå nektes innreise. I forkant av innsettelseseremonien var det også protester mot innlån av kunst til det hvite hus, og flere kunstmuseer hadde gratis inngang på innsettelsedagen og inviterte besøkende til å nytte dagen til refleksjon blant verk av politisk engasjerte kunstnere.

Dette er bare en brøkdel av alle de museale reaksjonene på de politiske endringene som foregår i USA. Sett utenfra kan vi bli inspirert av museenes respons på samtidige utfordringer. Robin Clarke ved Universitetet i Leicester skrev nylig et blogginnlegget «How museums can stand up to Trump and discriminatory politics» som lister opp seks ganske enkle punkter for hvordan museer både i USA og Europa kan jobbe for fremme andre holdninger enn de Trump kritiseres for. Punktene kjenner vi nok fra før, men de er allikevel verdt en gjentagelse.

Nedenfor finner du Clarke ‘s blogginnlegg og en rekke nyhetsartikler om museenes respons på Trump.

How museums can stand up to Trump and discriminatory politics – Museums + Heritage Advisor

Following President Donald Trump’s executive order to ban refugees and people from seven listed countries from entering the United States, I have highlighted ways in which the museum sector can stand up to discriminatory politics. I have discussed how museums can resist the rise of far-right politics in Europe and the US in an article for Think: Leicester, the University’s platform for independent academic opinion.

Museums Are Collecting Women’s March Signs as Historical Artifacts

Along with seas of pink «pussyhats,» the Women’s March on Saturday that attracted hundreds of thousands of women worldwide was marked by signs. There were so many signs. There were funny signs-«Now you’ve pissed off grandma.» There were inspirational signs proclaiming, «I can be president!» that little girls carried.

Eleven Times When Americans Have Marched in Protest on Washington

Even in a republic built by and for the people, national politics can feel disconnected from the concerns of American citizens. And when there are months or years between elections, there’s one method people have turned to again and again to voice their concerns: marches on Washington.

Trump protesters share poster listing ‘early warning signs of fascism’

A poster listing the «early warning signs of fascism» has been shared hundreds of thousands of times by anti-Donald Trump protesters. Sarah Rose shared a photo of the poster, which hangs at the US Holocaust Museum, on Twitter on Monday, so far receiving over 114,000 retweets and 155,000 likes.

U.S. Holocaust Museum latest to take issue with Trump travel ban

WASHINGTON — The U.S. Holocaust Memorial Museum is expressing concern about the United States’ response to the global refugee crisis, citing the consequences to millions of Jews who were unable to flee Nazism. The museum said in a statement Tuesday that in the 1930s and 1940s, the United States and many other countries refused to admit Jewish refugees from Nazism.

Holocaust Museum Issues Statement After White House Remembrance Day Controversy

The Holocaust Museum issued a statement explaining why International Holocaust Remembrance Day is particularly important to Jewish people

Anne Frank Center Says Donald Trump Is Driving the U.S. ‘Off a Moral Cliff’

Steven Goldstein, the executive director of the Anne Frank Center, shares intense criticisms of President Donald Trump’s executive orders.

US museums take a stand against Trump immigration ban | Museums Association

A number of American museums have added their voices to ongoing protests against the policies of the Trump administration, particularly its travel ban on refugees and immigrants from seven predominantly Muslim countries. Following the president’s executive order introducing the ban last month, which has since been ruled unconstitutional by a federal judge, a number of high profile US institutions issued statements condemning the measure.

American Alliance of Museums Statement on the Travel Ban Imposed January 27 via Executive Order

The American Alliance of Museums (formerly the American Association of Museums) is the one organization that supports all museums. Through advocacy and excellence, the Alliance strengthens the museum community.

The museum activist | Museums Association

How you can take action with your organisation At the Museums Association we’ve been thinking and talking about activism for some time now and at the turn of the year I outlined some values and behaviours I’d like to see a little more of in museums in 2017.

MA publishes Manifesto for Tolerance and Inclusion | Museums Association

Statement on ethical values and practical actions for museums In light of the changing political landscape in the US, including the recent travel ban, and an increase in racism and intolerance in the UK since the EU referendum, the Museums Association (MA) has issued a Manifesto for Tolerance and Inclusion.

The most famous museum in the world is replacing its regular art with pieces by artists affected by the ‘Muslim ban’

New York’s prestigious Museum of Modern Art is taking a stand against President Donald Trump’s travel ban by replacing pieces by Picasso and Matisse in favour of artists who originate from seven Muslim-majority countries affected by the executive order.

Hvorfor har flere tusen mennesker forsøkt å hindre at Donald Trump får låne dette kunstverket?

Når Donald Trump i dag holder sin første offisielle lunsj som USAs president, har maleriet «The Verdict of the People» (1854-55) fått en sentral posisjon. Verket av kunstneren George Caleb Bingham henger vanligvis ikke i den amerikanske kongressbygningen i Washington, men er plassert der for anledningen.

The controversy behind the painting that will hang at Trump’s inaugural luncheon

Last week, a little-known tradition of modern presidential inaugurations brought unwanted attention to the St. Louis Art Museum. Since Ronald Reagan’s second inauguration in 1985, an American painting has served as a backdrop during the inaugural luncheon, at which members of Congress play host to the newly installed president.

Artists Reckon With Trump’s Inauguration

Elsewhere in New York, protesters gathered at the Whitney Museum of American Art to unfurl a banner that declared, «Resistance against fascism is the best art.» The Whitney itself opened its doors for free around the hours of Mr. Trump’s swearing-in, while the Brooklyn Museum lined up artists and writers to deliver free readings of Langston Hughes’s 1935 poem » Let America Be America Again.

2017-08-01T07:29:26+00:0008. 02. 2017|Aktuelt/forside|

Helsebringende utstilling? BODY WORLDS til Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet vil denne høsten vise den verdenskjente og kontroversielle utstillingen BODY WORLDS. Den tyske vitenskapsmannen Gunter von Hagens står bak produksjonen av de omstridte Body Worlds-utstillingene som viser ekte menneskekropper behandlet med plastisering.

Utstillingene er laget for å spre kunnskap om kroppen. De er hyllet for sin påvirkningskraft men har også skapt stor debatt rundt de etiske problemstillingene ved fremvisning av døde mennesker. Body Worlds har siden 1995 turnert verden over og er sett av over 40 millioner besøkende. Utstillingen Body Worlds Vital som vil vises på Vitenskapsmuseet ankommer direkte fra Malmø, der den svenske undertittelen har vært «Hälsa».

Til museumsetikk.no forteller Vitenskapsmuseets direktør Reidar Andersen at NTNU har helse som ett av sine fire tematiske satsingsområder. Ved å trekke til oss internasjonale vandreutstillinger med tematikk som støtter opp under NTNUs egen forskning, får vi muligheten til å gi publikum fascinerende ny kunnskap og samtidig presentere NTNU på en god måte.»

Om utstillingens relevans for museets samfunnsrolle og samfunnspåvirkning forteller Andersen at da NTNU skulle fusjonere med Høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag ble det utarbeida en fusjonsplattform. Der kan man lese at «som et tverrfaglig flercampus-universitet skal NTNU videreutvikle Vitenskapsmuseets rolle som en betydelig formidlingsaktør. Videre forteller direktøren at «Vi på Vitenskapsmuseet ønsker å være denne formidlingsaktøren. Body Worlds Vital gir oss muligheter til å lage skreddersydde opplegg for ulike besøksgrupper, og har fantastisk undervisningspotensiale».

Copyright: Gunther von Hagens’ BODY WORLDS, Institute for Plastination, Heidelberg, Germany, www.bodyworlds.com

2017-08-01T07:29:49+00:0002. 02. 2017|Aktuelt/forside|

ICOM CECA og DEMHIST inviterer konferansebidrag

DEMHIST – ICOM’s komite for historiske hus og CECA – ICOM’s komite for formidling inviterer bidrag til konferanse om historiske museer og bygningers samfunnsrelevans. Konferansen avholdes 14-18. oktober 2017 i London, i historiske omgivelser på Hampton Court Palace og Tower of London. Frist for innsending av bidrag er 8. mars 2017, mens registreringen for deltagere vil åpne i løpet av våren.

2017 Relevance conference: Are we doing enough? Keeping heritage relevant in the 21st Century

This heritage and learning conference will ask: Are historic buildings and museums working in the best way to ensure maximum impact on audiences in today’s society. Are we engaging diverse audiences?

Hosted by Historic Royal Palaces – DEMHIST and CECA bring together a host of exciting international speakers to share their knowledge and experience of engaging with audiences in new and authentic ways, through objects and stories that unlock meaning and make them relevant to the 21st century.


Les mer om konferansen og se den fullstendige bidragsinvitasjonen på ICOM’s nettsider 

 

 

 

2017-08-01T07:30:11+00:0025. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Klimafestivalen§112 – Museene deltar!

18.-28. januar 2017 arrangeres Klimafestivalen § 112 for tredje gang – en kraftfull og leken mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag og politiske partier. Det blir store og små arrangementer over hele landet.

Av museer deltar blant annet DuVerden Sjøfartsmuseum og vitensenter, Skimuseet og Norsk Teknisk museum.  DuVerden har et eget program for Klimafestivalen som tilbyr diverse foredrag, «plastfusing» og andre aktiviteter. I samarbeid med Protect Our Winters Norge inviterer Infinitum Movement til en Pant-for-pudder-kveld på Skimuseet i Holmenkollen. Her kan du selge ditt brukte turutstyr, kjøpe brukt turutstyr, høre foredrag om hvordan du kan bidra til å fikse klima og se filmen Supervention2. Også Teknisk Museum har et eget Klimaprogram for 21-22. januar. I tillegg tilbyr en rekke kulturinstitusjoner lærerike og spennende arrangementer over hele landet.

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen!

Norsk klimanettverk er initiativtaker, fasilitator og koordinator for Klimafestivalen § 112. Nettverket består kun av frivillige. Norsk klimanettverk står for noen av kjernearrangementene i festivalen, resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner. Klimafestivalen ble arrangert første gang i 2015, og vokste seg enda større i 2016.

_

Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle deler av samfunnet, og i alle land.

Om klimafestivalen – Klimafestivalen 112

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen!

Les mer på DuVerdens egne nettsider:www.du-verden.no

Se Norsk Teknisk Museums klimaprogram for 21-22. januar

Les mer om arrangementet Pant for pudder

#Pant for pudder. Skimuseet inviterer til bruktmarked, foredrag og film 23. januar. Foto: Supervention2/Sverre Hjørnevik

2017-08-01T07:30:41+00:0023. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Aktivisme på Interkulturelt Museum! Utstillingen Aktivistene åpner 18. januar

 

Interkulturelt Museum åpner utstillingen Aktivistene den 18. januar 2017. I utstillingen blir vi kjent med aktivister som har dedikert seg til sine kampsaker og skapt viktige og nødvendige endringer i samfunnet vårt.

 

«Hva er prisen for å gå til kamp mot urettferdighet? Møt 32 ildsjeler som har inspirert, mobilisert og brutt ned eksisterende fordommer i Norge. Fotografen bak Humans of Oslo, Iffit Qureshi har portrettert modige aktivister som har trosset motgang, reist seg og fortsatt kampen. Hva gjemmer seg bak engasjementet deres og hvor finner de motet?

I utstillingen møter du kjente stemmer som Arild Knutsen, Marte Goksøyr, Per Fugelli og andre idealister som kjemper mot omskjæring av kvinner, dødsstraff, sorteringssamfunn og diskriminering av hørselshemmede. Flere står bak initiativ som har ført til lovendringer, men slike kamper koster. Siri Sunde ble bedt om å si opp sin stilling som prest da hun stod frem som lesbisk, Kim Friele fikk huset sitt nedtagget og Tove Smaadahl har mottatt hatefulle brev.  Aktivistenes historier rører og engasjerer. Med utstillingen setter Iffit Qureshi søkelys på glemte og levende utfordringer ved det norske samfunnet. Nora Mehsen har en klar oppfordring ”Vi har alle et ansvar for å være modige!”»

 

Les mer om utstillingen og se programmet for åpningen på Oslo museums nettsider

 

 

Fra venstre: Arild Knudsen, Nora Mehsen og Thomas Tawala Prestø. FOTO: IFFIT QURESHI. Hentet fra http://oslomuseum.no/

Tekst og bilder er hentet fra www.oslomuseum.no og gjengitt med museets tillatelse.

 

2017-08-01T07:31:28+00:0017. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Bidragsinvitasjon: ICOM’s Museum International Vol. 69 – Museums and Public Policy

ICOM’s journal Museum International inviterer bidrag til den kommende utgaven som skal handle om hvordan samfunnet og museer påvirker hverandre.

 

«Museum International is an academic journal that promotes the exchange of information about museums and cultural heritage on an international level. The journal aims to foster knowledge-sharing through interdisciplinary research and best practices for the protection of cultural heritage in a fast-changing world.

The next issue of Museum International Vol. 69, No. 275 – 276 aims to explore the ways in which public policy can affect museums, and how museums and museums associations can influence international, regional and national policy affecting cultural institutions.»

 

Se den fullstendige bidragsinvitasjonen

Les mer om Museum International på ICOM’s nettsider

 

2017-04-25T11:38:42+00:0012. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Lastebilen fra terrorangrepet i Berlin kan bli museumsgjenstand

 

Semitraileren fra angrepet på Berlin i desember vurderes nå som museumsgjenstand. Lastebilen er et kulturminne fra samtiden og dokumenterer en hendelse som krevde 12 menneskeliv, skadet ytterligere 56 personer og har ført til økt terrorfrykt og gitt næring til samfunnsutfordringer i Tyskland og verden forøvrig. Tyskland må nå avgjøre om lastebilen skal bevares.

(mer…)

2017-04-25T11:38:42+00:0005. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Den internasjonale museumsdagen: «Museer og det unevnelige»

Museer, vanskelige historier og det usagte er tema for årets internasjonale museumsdag som feires 18. mai 2017.Norsk ICOM oppfordrer  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen, og at markeringer  ved norske museer legges til søndag 21. mai

 

Årets tema skal øke bevisstheten om at museer kan fortelle det ingen sier, og igangsette samtaler om det som kan virke unevnelig. Museene kan gjennom sitt arbeid skape diskusjon og refleksjon rundt problematiske temaer i samfunnet, og på denne måten bidra til at vi bedre forstår hverandre, samfunnet vi er en del av og verden vi lever i.

 

ICOM’s etablerte i 1977 den internasjonale museumsdagen for å rette offentlighetens oppmerksomhet mot museenes rolle i samfunnet.  2016 ble dagen feiret av over 35 000 museum i 124 ulike land.

 

Les mer om den internasjonale museumsdagen 2017 på ICOM’s nettsider:

«Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums»

 

 

 

2017-04-25T11:38:42+00:0005. 01. 2017|Aktuelt/forside|

Konferanse: Difficult Issues in Museums

Tyskland arrangerer sammen med de nordiske ICOM-komiteene en konferanse om vanskelige historier ved museene. Konferansen holdes i Helsingborg 21. – 23. september 2017.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom seks nasjonale ICOM-komiteer; ICOM Tyskland og komiteene for Island, Finland Danmark, Sverige, og Norge. Konferansen vil handle om hvordan museer og museumsansatte forholder seg til vanskelige og utfordrende emner:

«Museums play a key role in creating and representing the shared cultural heritage of various communities. What is to be said about the stories museums facilitate? Why is something remembered and something else forgotten? What is highlighted, what hidden? What does restrict museums’ freedom to act and/or do we restrict ourselves? What are the roles of public and local societies for museums? Are museums prisoners of their own familiar practices and processes?»

Konferansen inviterer til innsending av bidrag, med frist 1. april. 2017. Det etterlyses spesielt innlegg som omhandler hvordan politiske føringer påvirker museers arbeid og valgfrihet; valg og bevissthet om hva som skal minnes, glemmes eller gjemmes; nye utfordringer for museumsprofesjonelle i rollen som sosialiseringsagenter; og spørsmål rundt inntak og avhendling, bevaring og eierskap av museumsgjenstander.

 

 

 

Se den fullstendige bidragsinvitasjonen

Les mer omkonferansen på ICOM’s nettsider

 

2017-04-25T11:38:43+00:0005. 01. 2017|Aktuelt/forside|