Katastrofeturisme blir kulturarvsturisme?

Er katastrofeturisme i noen tilfeller det samme som et tidlig stadium av kulturarvturisme, forstått som turistenes økte interesse for steder med relevans for vår felles historie? Mange steder blir historisk betydningsfulle nettopp fordi det har skjedd (menneskelige) katastrofer akkurat der? (mer…)

2019-01-21T12:47:51+00:0016. 01. 2019|Aktuelt/forside|

Europeisk samarbeidsprosjekt

Åtte museer og to universiteter i Norge, Norden og Europa går nå sammen for å arbeide med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Samarbeidet er et nytt internasjonalt prosjekt initiert og ledet av Vest-Agder-museet.

(mer…)

2018-02-14T07:56:06+00:0019. 01. 2018|Aktuelt/forside|

Nytt navn!

Museumsetikk.no skifter navn til museumogsamfunn.no. Med nytt navn ønsker vi å vise tydeligere at nettsiden handler om hvordan museer jobber ut mot og i samspill med samfunnet. (mer…)

2018-02-20T08:57:11+00:0020. 12. 2017|Aktuelt/forside|

Konferanse: Hvor går grensen?

Nordisk Museumsforbund 2018 Konferanse: Hvor går grensen? Utfordringer i Nordisk Museologi 30.8. – 1.9.2018 i Helsing­fors.

«Museer är bra på att överskrida gränser. Vilken betydelse har historiska och kulturella gränser och grannrelationer för de nordiska museerna och deras innehåll och verksamhet? Finns det museologiska gränser? Var går gränserna för en enskild museimedarbetare? Hur ligger det till med makt och etiska frågor?»

Call for papers | Helsingfors universitet

Konferenstema är Var går gränsen? Utmaningar i Nordisk Museologi. Vi välkomnar presentationer som tangerar dessa teman ur både teoretiska och praktiska infallsvinklar. Också studerande och unga forskare är välkomna. Vår målsättning är en dialog mellan dagens och framtidens museologer. Konferensspråken är danska, norska, svenska och engelska.

2017-12-21T12:10:33+00:0020. 12. 2017|Aktuelt/forside|

Ny publikasjon: Bare gjør det!

«Bare gjør det» er en ny bok om tilgjengelige museer. Den kan du laste ned gratis!

 

Les hva Mellemsether selv skriver om boken, og last ned en svært tilgjengelig digital utgave på detrelevantemuseum.wordpress.com.

Bare gjør det! Ny bok om tilgjengelige museer.

På hvilke måter kan museene tilrettelegge sin formidling og sitt innhold til mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn? På hvilken måte kan museene være relevante for flere i et mangfoldig samfunn, der også funksjonshemming inngår i mangfoldsbegrepet? Museene i Sør-Trøndelag MiST har gitt ut en håndbok for tilrettelegging i museer.

2017-12-08T14:58:19+00:0008. 12. 2017|Aktuelt/forside, Litteratur, Publikasjon|

Mendoza-rapporten publisert i England

«Museums contribute to a range of social priorities, including health, education, community
engagement, and social inclusion» 
I dag ble Mendoza-rapporten publisert.  Den uavhengige rapporten undersøker hvordan myndighetene kan styrke museumssektoren i England, og hva samfunnet får igjen for denne støtten. 
Les rapporten her:

The Mendoza Review: an independent review of museums in England – GOV.UK

Independent review, led by Neil Mendoza, outlining key recommendations for how government can support the museums sector in England.

 

 

 

Publisert på museumsetikk.no 11.november 2017
2017-12-08T10:11:49+00:0014. 11. 2017|Aktuelt/forside|

Boklansering hos HL-senteret: «Et uønsket folk»

Et uønsket folk tar i første rekke for seg norske myndigheters politikk overfor rom fra 1915 til 1956. Gjennom hele denne perioden førte den norske staten en ekskluderingspolitikk overfor norske rom, som tok sikte på å frata dem deres statsborgerskap og i ytterste konsekvens å utvise dem fra landet.

 

Et uønsket folk utgis av Cappelen Damm forlag og presenteres av forfatterne, historikerne Carl Emil Vogt, Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Brustad, alle ansatte ved HL-senteret.

 

 

Mer om utgivelsen kan du lese på HL-senterets nettsider.

Boken lanseres på HL-senteret 31. okt. 2017 klokken  11:00.
HL-senterets nettsider kan du se direktesending fra lanseringen.  

 

Illustrasjon: kilde: Archives générales du Royaume, gjengitt fra http://www.hlsenteret.no/arrangementer/2017/boklansering%3A-et-uonsket-folk..html. Tekst gjengitt fra http://www.hlsenteret.no/arrangementer/2017/boklansering%3A-et-uonsket-folk..html 

2017-11-08T10:26:42+00:0031. 10. 2017|Aktuelt/forside|

Museumsprosjekter om fattigdom

Fattigdom og opplevelsen av relativ fattigdom i et velstandssamfunn er temaer flere norske museer jobber med.

I anledning FNs Internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom den 17. oktober kan du her lese mer om tre museumsprosjekter som undersøker fattigdom i Norge.

Idrettsglede for alle?  – Norges Olympiske Museum 

Dokumentasjonsprosjektet Idrettsglede for alle? belyser hvordan personer med økonomiske begrensinger ekskluderes fra idrett. Gjennom prosjektet er det gjort intervju med personer som er ekskludert fra idrett på grunn av økonomiske begrensninger, og det er undersøkt hvilke økonomiske forutsetninger ulike idretter krever. Resultatene formidles i utstillingen Idrettsglede for alle – så lenge de har råd?. I utstillingen brukes tegninger til å vise ulike scenarioer og personlige opplevelser. Gjenstander og informasjon forteller om prisnivåene innen ulike idretter og idrettsutstyr. Til utstillingen er det utviklet et formidlingsopplegg, hovedsakelig for 8. til 10. trinn, og museet tilbyr gratis omvisning til ulike grupper.

 

Idrettsglede for alle? Foto: Audbjørn Rønning / Norges Olympiske Museum

Les mer på Norges Olympiske museums’ nettsider

Rom for alle?  – Haugalandmuseene

Dokumentasjonsprosjektet Rom for alle?  omhandler tigging og fattige tilreisende EØS-borgere i Haugesund. Gjennom samtaler og foto belyser prosjektet situasjonen til fattige rumenere som er kommet til Haugalandet, og viser forholdene for tiggere i Norge. Prosjektet ble formidlet gjennom en utstilling i byrommet i Haugesund.

Rom for alle? Foto: Ana Gonçalves, Haugalandmuseene.

Les mer på Haugalandmuseenes nettsider 

Ikke bare greit?  – Vest-Agder-museet

Dokumentasjonsprosjektet Ikke bare greit? omhandler fattigdom og barnefattigdom i Agder, basert på historisk forskning og samtidsdokumentasjon, blant annet gjennom intervju. Prosjektet resulterte i en publikasjon om historisk fattigdom, og en gratis vandreutstilling som ble satt opp ulike steder i fylket. Til utstillingen er det laget et formidlingsopplegg, hovedsakelig for 5. og 6. trinn.

Ikke bare greit? Foto: Arve Lindvig / Vest-Agder-museet

Les mer på Vest-Agder-museets nettsider 

Her kan du lese mer om FN’s Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom:

Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

35 prosent av verdens befolkning levde i ekstrem fattigdom i 1990. I 2013 var andelen redusert til 10.6 prosent. Fortsatt lever 767 millioner mennesker, eller hver femte person i utviklingsland, i ekstrem fattigdom. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara er hardest rammet.

2017-11-08T09:07:03+00:0017. 10. 2017|Aktuelt/forside|

Difficult Issues-konferansen nærmer seg og bloggen fylles opp!

Vi minner om den kommende ICOM konferansen i Helsingborg 21-23. september. Konferansens blogg er nå full av smakebiter fra programmet, artikler og annet nytt. Her finner du bidrag fra flere norske museer, og du kan også lese om spennende museumsarbeid som pågår i andre land. Sjekk den ut her:

 

Blog Home :: ICOM Conference

Conference Info, presentation of wars, traumatic experiences, science, diversity, methodology, fine art, tradition, critique, vandalism, russian minority, education, community building, legacy, dialogue, engagement, interpretation, de-accessioning, photography, policy, cultural identity, social memory, local museums, everyday culture, collaborative museum, holocaust, mental illness, moral challenges, digital humanities, open data, legislation, dark history, Lapland,

2017-11-08T09:38:18+00:0030. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Bidragsinvitasjon: Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag

Teknisk museum, Telemuseet, HiOA, Vestfoldarkivet og Redd Barna inviterer bidrag til konferansen Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag. Konferansen vil finne sted på Teknisk museum 6. desember 2017.

 

Se det foreløpige programmet og les mer om konferansen på Teknisk Museums nettsider 

 

Call for papers: Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag

Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag: Konferanse på Teknisk museum 6. desember 2017. Samfunnets administrasjon, skolen, arbeidslivet og fritidssektoren er basert på digital kommunikasjon. Digitaliseringen av hverdagen har kommet langt, og skal videre. Nettmøter og fysiske møter går over i hverandre, sømløs kontakt og tilgjengelighet er en selvfølge.

 

 

 

 

 

Foto: Nina Bratland / hentet fra : https://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/arrangement/1405-detaktivemuseet-teknologirefleksjoner

 

2017-08-25T15:04:12+00:0025. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Bidragsinvitasjon: Mangfoldig museumsforskning

Norges Museumsforbund og Seksjon for forskning inviterer til sin andre forskerkonferanse for ansatte i museumssektoren og i UH- og instituttsektoren torsdag 23. november 2017 på Sverresborg i Trondheim.

 

Konferansen inviterer bidrag. Program og påmelding til konferansen vil komme tidlig på høsten 2017.

 

Se det foreløpige programmet og les mer om konferansen på Museumsforbundets nettsider.

 

 

Call for papers: Mangfoldig museumsforskning

Seksjon for forskning og Norges Museumsforbund inviterer til sin andre forskerkonferanse for ansatte i museumssektoren og i UH- og instituttsektoren Når: torsdag 23. november 2017 (10.00-17.00) Hvor: Museene i Sør-Trøndelag på Sverresborg i Trondheim Program og påmelding til konferansen vil komme tidlig på høsten 2017 Start kl 10.00 Kari Amunsen: Urbanisering i Akershus gjennom 500 år Lise Talleraas: Hvor Munch arbeidet og kjempet.

2017-08-25T15:11:17+00:0025. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Olje-showroom for framtidas unge – nytt blogginnlegg fra Distriktsmuseologene

Per Magnus Finnanger Sandsmark har på skrevet blogginnlegg som svarer på ungdomspanelet til olje- og energiminister Terje Søviknes forslag om å  etablere et «oljemuseum eller showroom»  i Oslo. Forslaget er en del av rapporten «Energi, velferd og teknologi – på ungdommens premisser» . 

 

 

Distriktsmuseologene

Ungdomspanel vil ha oljemuseum i Oslo så fleire kjem til å like oljeindustrien. Er museum riktig verkemiddel til det, og er showroom eigentleg synonym til museum? Ungdomspanelet til olje- og energiminister Terje Søviknes har i dag levert rapporten «Energi, velferd og teknologi – på ungdommens premisser».

 

 

 

Publisert på museumsetikk.no 23.08.2017

 

 

 

 

 

2017-08-23T12:38:36+00:0023. 08. 2017|Aktuelt/forside|

Norske kulturaktører styrker demokrati i Europa – kronikk av Brit Holtebekk

Brit Holtebekk, seksjonsleder i Kulturrådets seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag har skrevet om hvordan Norge og norske kulturaktører er med på å styrke demokrati og ytringsfrihet i Europa.

 

Les kronikken i Dagsavisens Nye Meninger:

Norsk kulturliv styrker demokrati og ytringsfrihet i Europa

I dagens Europa ser vi utfordringer med økende rasisme og ekstremisme. Enkelte steder er det også utfordringer med at rommet for frie ytringer blir strammet inn. Gjennom EØS-kulturprogrammene er Norge og norske kulturaktører med på å styrke demokrati og ytringsfrihet i Europa.

2017-08-18T14:12:38+00:0018. 08. 2017|Aktuelt/forside|