Loading Events
This event has passed.

Selve konferansen går over to dager, torsdag  12. april og fredag 13. april. Dette er en internasjonal konferanse med foredrag første og andre dag, samt  workshops andre dag. Konferansen er støttet økonomisk av Kulturrådet.

Konferansen har tre hovedtema som alle henger sammen, men som også kan ses hver for seg: a. Politiske forandringer i Europa i dag og konsekvensene disse får for ytringsfrihet innen kultursektoren, b. bruk av personlige beretninger i media og andre offentlige rom (museer/kulturinstitusjoner) og c. begrensninger og muligheter for samspill mellom museer og lokalbefolkning om sensitive tema.

I forkant, onsdag 11. april, vil Norsk ICOM arrangere en fagdag samme sted. Fagdagen har fokus på arbeidet med følsomme tema ved tre museer i Norge, samt utfordringene samiske museer står overfor.

 

 

 

Ønsker du å melde ifra om en konferanse, foredrag eller noe annet relevant for museer som jobber som samfunnsaktører? Kontakt oss gjerne!