Loading...
museumogsamfunn.no – forside2019-03-07T20:21:02+00:00

museumogsamfunn.no

MUSEENES SAMFUNNSROLLE

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

ICOM’s definisjon av et museum er tydelig og innbefatter at museene opptrer som aktive samfunnsaktører for å skape bevissthet rundt de utfordringene vi i dag står ovenfor, og for å fremme positive endringer i samfunnet.

I rollen som samfunnsaktører inngår inkludering av lokalsamfunnet, å løfte frem uhørte stemmer og å rette opp feil i vårt felles bilde av fortiden. Arbeidet er givende og utfordrende, og det er behov for å lære av hverandre.

Denne nettsiden er en database med kunnskap om og fra ulike prosjekter, tips om relevant litteratur samt kurs og seminarer.

Formålet er å bidra til at enda flere museer jobber som aktive samfunnsaktører.

Katastrofeturisme blir kulturarvsturisme?

Er katastrofeturisme i noen tilfeller det samme som et tidlig stadium av kulturarvturisme, forstått som turistenes økte interesse for steder med relevans for vår felles historie? Mange steder blir historisk betydningsfulle nettopp fordi det har skjedd (menneskelige) katastrofer akkurat der? (mer…)

MUSEUM OG SAMFUNN I MEDIA

Tier om sin nazi-fortid

Kjell Marius Mathisen er avdelingsleder på kulturhistorisk avdeling ved Stiftelsen Lillehammer museum, som også har ansvaret for Aulestad. Han avviser at museet har forsøkt å legge lokk på Bjørnson-familiens mørke fortid. – Aulestad ble museum i 1935, og vårt mandat har hele tida vært å formidle historien om Bjørnstjerne Bjørnson som dikter, politisk figur og nobelprisvinner.

Utstilling Insiders – kvinnemuseet.no

Den 8. og 9. mars viser vi en liten Pop Up-utstilling på Kvinnemuseet med arbeider av kvinnelige innsatte fra Kongsvinger fengsel.

House of Fates: Hungary’s controversial Holocaust museum

Budapest, Hungary – You can spot the museum from a mile off – its giant metal Star of David spectacularly suspended between two towers, just off a busy road in Budapest’s rundown Eighth District. From the outside, the $18 million House of Fates Holocaust museum is a magnificent concrete and glass structure glinting in the autumn sunshine.

Får makt over museene

Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg. Kunst Mens norske kunstmuseer selv har svært lave budsjetter til innkjøp av kunst, øker bidragene fra private kunst­samlere. Hva gjør dette med maktbalansen i den norske kunstformidlingen?

Det brenner i Valdres – Museumsnytt

ANMELDELT – gjennom KAM-prosjektet: «Fargerikt fellesskap – kvitt raseri», Valdres folkemuseum Kanskje er det dumt å legge mye i omstendighetene rundt et utstillingsbesøk – hva som er i nyhetene, hva som skjer hjemme, hva anmelderen sitter og tenker på, på bussen fra Oslo gjennom et vått, mørkt novemberlandskap innhyllet i hvit tåke.

Nettsted: Art Museum Teaching

Art Museum Teaching vil skape dialog mellom formidlere. På nettstedet deler ulike bidragsytere sine erfaringer, og legger frem nye ideer og tanker rundt formidling i kunstmuseene.

(mer…)

Europeisk samarbeidsprosjekt

Åtte museer og to universiteter i Norge, Norden og Europa går nå sammen for å arbeide med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Samarbeidet er et nytt internasjonalt prosjekt initiert og ledet av Vest-Agder-museet.

(mer…)

MUSEUMSPROSJEKTER

RETNINGSLINJER

LITTERATURLISTE

Følg oss på Facebook

Nettstedet er utviklet av Vest-Agder-museet, med støtte fra Kulturrådet’s museumsprogram «Museenes Samfunnsrolle». Mer om programmet kan du lese her.