Loading...
museumogsamfunn.no 2018-02-20T09:22:47+00:00

museumogsamfunn.no

MUSEENES SAMFUNNSROLLE

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

ICOM’s definisjon av et museum er tydelig og innbefatter at museene opptrer som aktive samfunnsaktører for å skape bevissthet rundt de utfordringene vi i dag står ovenfor, og for å fremme positive endringer i samfunnet.

I rollen som samfunnsaktører inngår inkludering av lokalsamfunnet, å løfte frem uhørte stemmer og å rette opp feil i vårt felles bilde av fortiden. Arbeidet er givende og utfordrende, og det er behov for å lære av hverandre.

Denne nettsiden er en database med kunnskap om og fra ulike prosjekter, tips om relevant litteratur samt kurs og seminarer.

Formålet er å bidra til at enda flere museer jobber som aktive samfunnsaktører.

Filmrapport fra museer som arbeider med fattigdom

Ansatte ved Hauglandmuseene, Norges Olympiske Museum og Vest-Agder-museet deler sine erfaringer fra museumsprosjekter om fattigdom.

(mer…)

Programmet er klart

Programmet for Vest-Agder-museets konferanse «You shall be heard?!» er nå klart.

(mer…)

In censoring a ‘Queer Museum,’ Brazil edges closer to authoritarianism

An art show has become Brazil’s latest political battleground. For those who didn’t get to see the 270 LGBTQ-themed works that comprise » Queer Museum,» good luck: You may never see them. The exhibition, until recently on display at the Santander Cultural Center in Porto Alegre, was abruptly closed on September 10, fully one month early.

Learning Kit on Citizen Engagement & Education for Heritage Civil Society Organisations

NEMO is the Network of European Museum Organisations. It is made up of national museum organisations and similar bodies within the countries of the Council of Europe.

PROSJEKTER

Det lille samfunnet i skyggen av det store museet

Da Tali Schner var 13 år gammel, fikk hun vite hva hennes egne foreldre og alle de andre voksne rundt henne hadde vært igjennom før hun ble født. Hun hadde fått i hjemmelekse å intervjue mor og far om krigsårene: – Jeg husker at jeg kom tilbake til klasserommet dagen etter og leste opp vitnesbyrdene deres for klassen.

Why museums need their own ethics departments | Apollo Magazine

From the case of Python’s bell-krater to the Dana Schutz affair to the debate over Confederate monuments, recent events suggest that museums need to treat research on the ethics of art as integral to their work.

Europeisk samarbeidsprosjekt

Åtte museer og to universiteter i Norge, Norden og Europa går nå sammen for å arbeide med samfunnsaktuelle, sensitive og til dels tabubelagte tema. Samarbeidet er et nytt internasjonalt prosjekt initiert og ledet av Vest-Agder-museet.

(mer…)

”Typisk norsk – ikke bare norsk”

Det er slagordet for den norske markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018.  Tema for markeringen er kulturpåvirkning og europeiske impulser.

(mer…)

Vi gjør mye, men må gjøre mer

Kulturrådet er positiv til Kulturtankens invitasjon om samarbeid for å få et mer mangfoldig kulturliv. Ber samtidig om flere innspill til konkrete tiltak. I et innlegg på Ballade.no inviterer Kulturtankens Lin Marie Hovik til å starte delprosjekt sammen med Kulturrådet for å få mer mangfoldige ledergrupper i kulturlivet.

Flukt endte på museum

Flukt endte på museum Tekst Øyunn Rishøi Hedemann Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst. Kunstmuseet ARoS åpner utstillingsrekken «Intermezzo» med Isaac Juliens verk om menneskers forsøk på å krysse kontinenter.

Inviterer til internasjonal konferanse

Vest-Agder-museet inviterer til konferansen «You shall be heard!? – How (not) to share personal narratives».

 


(mer…)

Nytt navn!

Museumsetikk.no skifter navn til museumogsamfunn.no. Med nytt navn ønsker vi å vise tydeligere at nettsiden handler om hvordan museer jobber ut mot og i samspill med samfunnet. (mer…)

Følg oss på Facebook

Nettstedet er utviklet av Vest-Agder-museet, med støtte fra Kulturrådet’s museumsprogram «Museenes Samfunnsrolle». Mer om programmet kan du lese her.